KULUP HABERLERİ

14.03.2012 18:15


Mart Ayı Divan Toplantısı Yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması ile başlayan toplantı, Olağan Mali Genel Kurul toplantısının gündeminin okunması ile devam etti.

Başkan Ünal Aysal'ın kulüple ilgili yurt dışında bir toplantıda olduğu ve bu nedenle toplantıya iştirak edemediği Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından üyelere aktarıldı. Toplantıda yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Refik Arkan, Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Haznedaroğlu, Celal Gürcan, Mete Başol, Ali Gürsoy, Emir Sarıgül ve Necati Demirkol hazır bulundu.

Toplantının sonraki gündeminde ise Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali – idari – sportif rapor Başkan Yardımcısı Refik Arkan tarafından Divan üyelerine sunuldu.

Başkan Yardımcısı Refik Arkan’ın 2011 yılı Mali - Yönetsel ve Sportif raporları takdimi şu şekildeydi.

Mali Rapor

2011 yılında;
• Merkez, Tesisler ve Spor Şubeleri Giderleri bütçelenenden yaklaşık 4.3 milyon TL fazla
• Finansman Giderleri bütçelenenden 18.9 milyon TL fazla
• Diğer Giderler bütçelenenden 3.8 milyon TL fazla
• Gelirlerimiz  bütçelenenden 93.3 milyon TL fazla gerçekleşmiştir.
Kulübümüz ve Şirketlerimizin konsolide mali verileri özet olarak şöyledir:


 (Birim: Milyon USD)   
 18.05.2011  31.12.2011
• Muaccel (vadesi geçmiş ödenmemiş) borcumuz   56.2  --  31.3
• Toplam Borç-Alacak farkı (muaccel borç dahil) 315.2  -- 251.9
• Tahakkuk eden faizleri ile birlikte kredi borcumuz 149.6  -- 110.1
• Krediler karşılığında verilen toplam teminat  850.5 --  531.6

Mali Rapor - Borçlar
31 Aralık 2011 Tarihi itibariyle Konsolide Borç-Alacak Tablosuna göre;
• Muaccel (vadesi geçmiş ödenmemiş) borcumuz 31.3 milyon USD
• Kısa vadeli net borcumuz 95.8 milyon USD
• Uzun vadeli net borcumuz 124.8 milyon USD
olmak üzere
• Toplam 251.9 milyon USD’na (18 Mayıs 2011 tarihinde 315.2 milyon USD)
inmiştir.

Mali Rapor – Teminatlar
Tablodan görüleceği üzere; 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle geçerli teminat toplamımız 850 mio USD’dan 531 mio USD’na inmiştir.

Mali Rapor – Sportif AŞ Hisseleri
18 Mayıs 2011 tarihinden itibaren 26 Ağustos 2011 tarihine kadar kısıtlı kaynaklarla günlük mali durumumuzu idame edebildik.

Bu zorlu sürecin üzerine bir de sektörümüzü direk olarak ilgilendiren “Şike Soruşturması” dönemi girdi.

26 Ağustos 2011 tarihinde %16.61 oranında halka açık olan bağlı ortaklığımız Sportif A.Ş.’nin bir kısım hisselerini satarak hem nakit girişi hem de menkul kıymet satış karı elde etmeyi tek çıkış yolu olarak benimsedik.
Bu tarihte Şirketimizin hisse değeri 244.00 - 255.00 TL aralığındaydı.

Mali Rapor – Sportif AŞ Hisseleri
Türkiye’de futbol sektöründe halka açık diğer benzer şirketlerin hisse hareketleri de hemen hemen aynı yönde seyir etmiştir.

12 Aralık 2011 tarihine kadar geçen sürede, toplam 790,456 adet olmak üzere, %28.35 oranında hisse satılması sonucu;
• Şirketimizin halka açıklık oranı %44.96’ya kadar çıkmış
• Karşılığında 165.4 milyon TL nakit girişi sağlanmış ve
• 123.5 milyon TL menkul kıymet satış karı elde edilmiştir.
Elde edilen nakit girişi ile;
• 40.0 milyon USD tutarında kredi borcu geri ödenmiş
• Muaccel borçlarımız 25.0 milyon USD azalmış
• Konsolide borç toplamımız ise 63.3 milyon USD azalmış
• Bu arada en ekonomik seviyede, ancak başarıya odaklı, yeni bir futbol takımı kurulmuştur
• Ayrıca, yapılan hisse satışlarından Kulübümüz; Sportif A.Ş.’ne olan 24.5 milyon USD tutarındaki borcunu kapatarak, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30.5 milyon USD alacaklı duruma geçmiştir.

Mali Rapor – Sportif AŞ Sermayesi
İleriye dönük olarak söz konusu mali dengesizliğin giderilmesi ve özkaynak yapısının sağlıklı bir seviyeye taşınması amacıyla Kulübümüzün bağlı ortaklığı Sportif A.Ş.’nin sermaye yapısının düzeltilmesi amacıyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Mali Rapor – Futbol Faaliyeti
Denetlenmiş tablodan görüleceği üzere Toplam Futbol Faaliyeti Geliri 132 mio TL, Giderleri yaklaşık 150 mio TL ve Dönem Karı 1.8 mio TL olarak gerçekleşmiştir.

Mali Rapor – Transfer Maliyeti
Yine denetlenmiş tablodan görüleceği üzere; 1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde Net Transfer Geliri 17.7 mio TL olarak gerçekleşmiştir.

Mali Rapor – Gelirler ve Giderler
2011 yılında bütçemize kıyasla;
• Gelirlerimiz % 88.19 oranında fazla
• Giderlerimiz ise % 25.96 oranında fazla gerçekleşmiştir.

Mali Rapor – Gelirler ve Giderler
Kulüp Merkezi:
01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde;
• 78.5 milyon TL olarak bütçelenen gelirler
• 47.5 milyon TL olarak gerçekleşerek
• 31.0 milyon TL gelir eksiği oluşmuş
• 33.5 milyon TL olarak bütçelenen giderler
• 36.3 milyon TL olarak gerçekleşerek
• 2.8 milyon TL gider fazlası
oluşmuştur.

Mali Rapor – Basketbol
• Basketbol Erkek 10.6 milyon TL ve Basketbol Bayan 4.4 milyon TL olmak üzere toplam  15.0 milyon TL olarak bütçelenen gelir, 18.9 milyon TL olarak gerçekleşerek, 3.9 milyon TL gelir fazlası oluşturmuştur.
• 30 Mayıs 2010 tarihinde Medical Park ile imzalanan sponsorluk sözleşmesi 13 Ekim 2011 tarihinde yenilenerek 1 Haziran 2014 tarihine kadar uzatılmış ve Basketbol Şubeleri gelirlerinde önemli bir artışa sebep olmuştur.
• Basketbol Erkek 20.0 milyon TL ve Basketbol Bayan 10.0 milyon TL olmak üzere toplam 30.0 milyon TL olarak bütçelenen gider, toplam 32.8 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2.8 milyon TL tutarında gider fazlası oluşturmuştur.

Mali Rapor – Voleybol
• Voleybol Erkek 2.7 milyon TL ve Voleybol Bayan 4.4 milyon TL olmak üzere toplam 7.1 milyon TL olarak bütçelenen gelir, toplam 5.1 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2.0 milyon TL gelir noksanı oluşmuştur.
• 18 Ekim 2011 yılında Yurtiçi Kargo ile yapılan sponsorluk sözleşmesi neticesinde, Erkek Voleybol Takımımızın 2011-2012 sezonluk geliri 3.0 milyon TL artmıştır.
• Voleybol Erkek 7.9 milyon TL ve Voleybol Bayan 6.0 milyon TL olmak üzere toplam 13.9 milyon TL olarak bütçelenen gider, toplam 11.4 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2.5 milyon TL tutarında gider noksanı oluşturmuştur.
Mali Rapor – Tekerlekli Sandalye Basketbol
Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesinin
• 1.1 milyon TL olarak bütçelenen geliri
• 637 bin TL olarak gerçekleşerek
• 500 bin TL gelir eksiği oluşmuş,
• 2.0 milyon TL olarak bütçelenen gideri
• 2.4 milyon TL olarak gerçekleşerek
• 400 bin TL gider fazlası
oluşmuştur.

Mali Rapor – Amatör Şubeler
Tabloda Amatör Şubelerimizin toplam Bütçe ve Gerçekleşen hesaplarını görmektesiniz.
  GELİR GİDER  --   GERÇEK NET
ATLETİZM ŞUBESİ        1.211  --  223.479    --    (222.269)
YÜZME ŞUBESİ    326.088 --  1.681.530  --   (1.355.442)
SU TOPU ŞUBESİ      24.873  --  1.285.401   --  (1.260.528)
KÜREK ŞUBESİ    361.427  --  1.950.179   --  (1.588.752)
YELKEN ŞUBESİ    273.846   --    563.754   --   (289.908)
BİNİCİLİK ŞUBESİ      32.506  --  205.458   --   (172.951)
JUDO ŞUBESİ      24.216   --  363.417  --    (339.200)
BRİÇ ŞUBESİ      17.500    --   41.569    --    (24.069)
TOPLAM 1.061.667    6.314.785    --  (5.253.118)


Mali Rapor – Krediler

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Banka Nakdi Kredileri stoku
• Ana para 53.1 milyon TL (28.1 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir
• 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka nakdi kredileri stoku ana para 62.3 milyon TL (40.3 milyon USD)
• Geçtiğimiz yıllara oranla kredi stoğumuz önemli ölçüde azalmıştır
• 2011 yılı içinde 12.2 milyon USD tutarında anapara geri ödemesi ve 1.1 milyon USD tutarında faiz ödemesi yapılmıştır.

Mali Rapor – Finansman Giderleri
• 01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde net 6.0 milyon TL olarak bütçelenen kur farkı giderleri, net 25.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir
• 31.12.2010 gerçekleşen USD Kur: 1.5460 ve 31.12.2011 gerçekleşen USD Kur:1.8889
• 7.5 milyon TL olarak bütçelenen ve 7.0 milyon TL olarak gerçekleşen net faiz giderlerinin 1.6 milyon TL’si Sportif A.Ş.’ne olan cari hesap borçlarımıza tahakkuk eden faizlerden kaynaklanmıştır.
• 1.0 milyon TL olarak bütçelenen ve yaklaşık 1.0 milyon TL olarak gerçekleşen banka komisyonları ise başlıca bankacılık ve kredi işlemlerinden oluşmuştur.

GS Markaları
GSBonus
Denizbank, Garanti Bankası ve Vakıfbank taraftar kredi kartları;
2009 Kasımda başlamıştır.
KART SAYISI: 145 bin adet
AKTİF KART SAYISI: 100 bin adet
TOPLAM GELİR: 9.7 Milyon TL
TOPLAM CİRO: 687 Milyar TL

GSMobile
• Toplam abone sayısı: 442.968 (Şubat 2012)
• Aktif abone sayısı: 200.000 adede ulaşmıştır
• Bugüne kadar aldığımız toplam gelir: 4.901.720 TL
• Son 3 ay aldığımız gelir: 597.000 TL (Ekim 2011 – Aralık 2011)

GSBilyoner
• Garanti Gelir: 115.000TL + KDV (Aylık)

GSNet
• Toplam abone: 64.813
• Bugüne kadar alınan toplam gelir: 147.205 TL + KDV (Ocak sonu itibari ile)

GSSigorta HDI
31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir.
• Net Prim: 2.405.548 TL
• Poliçe Sayısı: 35.991
• 1 yıllık GSSigorta Sözleşme Taahhüt Tutarı: 1.050.000 USD

Galatasaray Sosyal Medyası
992  bin adet Twitter takipçisi,
6.6 milyon adet Facebook takipçisi bulunmaktadır. Galatasaray dünyada facebook’da takip edilen 6 kulüpten bir tanesidir.

Yönetsel Rapor

Hukuk Raporu
• Gayrimenkul Davaları
• İsim Hakkı Davaları
• Muhtelif Davalar
• Tüzük Genel Kurul İptal davaları
• 27 Mart 2011 Tarihli Genel Kurul İptal Davaları
olmak üzere toplam derdest 78 dava dosyası mevcuttur.

Yönetsel Rapor - ASY Spor Kompleksi TT Arena
Stuttgart Stadı mimarları olan ASP Grubu tarafından projelendirilen 52.650 kapasiteli,
İçinde 57 loca, restoranlar, çeşitli kabul ve konferans salonları, dükkanlar ve 3200 araçlık
VIP otopark bulunan çok amaçlı stadımız, 15 Ocak 2011’de hizmete girmiştir.

• Mecidiyeköy ve Hasnun Galip‘te kulüp binalarımızdaki ofislerimizin Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’ya taşınması neticesinde görülen ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
• Stadımızda maç çıkışlarını daha rahat ettirecek yan yol bağlantısı tretuar ve merdiven yapımı bitirilmiştir.
• Batı kanadında merdiven altında Galatasaray Müzesi avan projeleri tamamlanmış olup, uygulama projelerine geçilebilecek duruma gelinmiştir.
• TFF, GSGM, Emniyet ve Galatasaray Stat İşletmesi istekleri doğrultusunda gerekli tedbir ve iyileştirmeler sürdürülmektedir. Gerçekleştirilenler arasında, stat içinde ve dışında çeşitli bölümler, ek ofisler, Kontrol odası, GSTV ofis ve stüdyoları bulunmaktadır.
• 2012 yılında yapılacak kesin kabul hazırlıkları devam etmektedir.
• Kesin kabul sonrası ileriye dönük projelerimiz arasında 29 ek loca, aslanlı yolda restaurant ve konser düzeni, Medical Park Spor Kliniği, izin alınabilirse, 1500 kişilik bir kongre salonu ve 10.000 kişi kapasiteli Basketbol Arena projeleri hayata geçirilecektir.
• GS Store inşaatı bitirilmiş ve 07.02.2012 tarihi itibarıyla taraftarlarımızın kullanımına açılmıştır.

Yönetsel Rapor - Galatasaray Adası
• Kulübümüz ile Mels Turizm arasında 18 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen ve 2 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde sona eren işletme sözleşmesi 22 Nisan 2009 imza tarihli sözleşme ile 30 Kasım 2015 tarihine kadar uzatılmış, 2010 yılı Genel Kurul’unda yapılan itiraz üzerine Mels Turizm’e adanın boşaltılması kararı iletilmiştir.
• Ancak, alınan olumsuz cevap üzerine mahkemeye müracaat edilmiş, tahliye davası devam etmektedir.

Yönetsel Rapor – Kalamış Tesisleri
• Kapalı yüzme havuzu inşaatı başlamadan, elektrik, su, doğalgaz ve telefon hatları güzergahları değiştirilmiş, yelken şubesi, işletme ve tesis olarak sayaçları ayrılmıştır.
• Mevcut kapalı yüzme havuzu, çevresindeki müştemilat binalar yıkılmış, yerine 33 x 25 mt ebadında kapalı sutopu havuzu ve sosyal binanın kaba inşaatı bitirilmiş, havuz bölümünde çelik çatı imalatı bitirilmiş, kumlama ve boyama işlemleri hazırlıkları devam etmektedir.

Yönetsel Rapor - Florya Metin Oktay Tesisleri
• Ali Sami Yen Stadı’ndan sökülen eski açık tribünün üst kapaması, Florya’da üst sahaya 500 kişinin izleyebileceği bir çelik konstrüksiyon tribün ve üst kapaması olarak inşa edilmiş, ayrıca, bu tribün karşısında 2 katlı yeni çelik konstrüksiyon localar yapılmıştır.
• Antrenman sahaları FIFA ve UEFA onaylı sistem olarak yenilenmiştir.
• 1500 seyirci kapasiteli voleybol salonu projesinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onayı alınmış olmasına rağmen, yönetimimiz Pamukspor Tesislerinin kullanılmasını sağlayınca, Florya voleybol salonu uygulaması şimdilik askıya alınmıştır.
• Futbol Akademisi binası yenilenmiştir.

Yönetsel Rapor – Mecidiyeköy Arsası
• Arsamız üzerinde inşa edilecek yapı için, imar durumuna uygun olarak kapalı otopark, mağaza ve ofislerden oluşan proje hazırlatılmıştır. Proje Şişli Belediyesi’ne sunulmuş ve yapı ruhsatı alınmıştır. Arsa üzerinde bulunan çadırın kaldırılarak arsanın inşaata hazırlanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yönetsel Rapor – Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri
• 49 Yıl, 18.02.2002-18.02.2051 dönemi için irtifak hakkı tesisi öncesi ön izin alınmıştır.
Yönetsel Rapor – Küçükçekmece Kürek Tesisleri 
• Arazinin bütünü için GS Proje bürosunda 2 ayrı alternatif proje geliştirilmiştir.
• Bunlardan biri tamamen yeni yapılanmayı öngörmekte, diğeri ise mevcut yapıların onarımı şeklindedir.
• Uygulama için henüz adım atılmamıştır.

Yönetsel Rapor – Riva Arazisi
• Yaklaşık 22.500 m2 yola, 68.057 m2 park için belediyeye terk edilmiştir.
• Şubat 2010’da 844 ünite için yapı ruhsatları alınmıştır. 844 bağımsız bölüm olarak alınan ruhsat sonrası çeşitli tiplerdeki konutların hafriyat ve kaba inşaatlarına başlanmıştır.
• Taşeron firma yaklaşık 900 mt stabilize yol yapmış,210 mt derinlikte sondaj neticesinde su bulunmuş, dalgıç motor ve su depoları ile şantiye su ihtiyacı giderilmiş; 1200 mt kablolama yapılarak ve 25 direk dikilerek, şantiye elektriği sağlanmıştır.

Yönetsel Rapor – Burhan Felek, Ergun Gürsoy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Kulübümüz Su Sporları Şubelerinden Yüzme ve Sutopu branşlarına tahsis edilen ve sonradan üzeri kapatılarak, kapalı havuz konumuna getirilen tesisimiz, GSGM nin isteği muhtelif onarımlar ile mekanik aksamların, ıslak hacimlerin, havuz filtre sistemlerinin bakım ve onarımları devam etmektedir.

Yönetsel Rapor – Hasnun Galip Kulüp Merkezi 
Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, Galatasaray Sporcular Derneği ve Voleybol Şubesi; üst kattaki spor salonlu binada çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetsel Rapor – Pamukspor Tesisleri
Voleybol Şubemiz için anlaşma sağlanan Pamukspor Tesislerimizdeki restorasyon işleri tamamlanmış ve tesisimiz hizmete girmiştir.

Yönetsel Rapor – Personel
Tablodan görüleceği üzere; 275 adet idari, 245 adet sportif kadromuz ve lisanslı 1.234 sporcumuz mevcuttur

Sportif Rapor
Aşağıda vereceğim bilgiler tüm takım ve sporcularımızın kazanmış oldukları şampiyonlukları, kupaları ve madalyaları, adet olark çok fazla olduğundan, kapsamamaktadır.

Sporcularımız 
Kulübümüzün 2010-2011 sezonu lisanslı sporcu sayısı
• Profesyonel Futbol        28
• Amatör Futbol      213
• Atletizm         29
• Basketbol       127
• Tekerlekli Sandalye Basketbol     12
• Voleybol       177
• Kürek          84
• Yüzme       284
• Sutopu         87
• Yelken         88
• Judo          93
• Briç          12
Toplam     1.234

Sportif Rapor – Profesyonel Futbol 
Takımımız 2011-2012 sezonunda Süper Toto Süper Ligi’nde halen lider durumdadır. 
Türkiye ve Avrupa’da yeni şampiyonluklara ve başarılara ulaşmak her zamanki hedefimizdir.

Sportif Rapor – Atletizm
2010-2011 sezonunda Kros Ligi Final Kademelerinde Kulübümüz Büyük Erkeklerde dördüncü, Yıldız Erkeklerde beşinci olmuştur.

Sportif Rapor – Basketbol (Erkek)
• A Erkek Basketbol Takımımız 2010-2011 Beko Basketbol Ligini 3. sırada tamamlamış olup, Play-off neticesinde 2. olmuşlardır.
• Genç Erkek Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi 4.sü, Türkiye Şampiyonası 9.su olmuştur.
• Yıldız Erkek Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi 3.sü, Türkiye Şampiyonası 2.si olmuştur.
• Küçük Erkek Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi ve Türkiye Şampiyonası 4.sü olmuştur.
• Minik Erkek Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Üniversitesi Turnuvasında 2.lik, Junior League’de ise 4.lük elde etmişlerdir.
• A Erkek Basketbol Takımımız 2011-2012 Beko Basketbol Liginde
 1 maç eksiğiyle 2. sıradadır.

Sportif Rapor – Basketbol (Kadın)
• A Kadın Basketbol Takımımız 2010-2011 Spor Toto Türkiye Kupası Finali’nde Tarsus Belediye’yi 68-53’lük skorla mağlup ederek Türkiye Kupasını sekizinci kez kazanmıştır.
• A Kadın Basketbol Takımımız 2010-2011 normal sezonu 1. sırada tamamlarken Play-Off neticelerinde 2. olmuştur.
• Genç Kadın Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi 3.sü, Türkiye Şampiyonası 5.si olmuştur.
• Yıldız Kadın Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi 2.si, Türkiye Şampiyonası 6.sı olmuştur.
• Küçük Kadın Basketbol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul 8.si olmuştur.
• 2011-2012 sezonunda A Bayan Basketbol Takımımız ligde ikinci durumdadır.
Sportif Rapor – Tekerlekli Sandalye Basketbol
• Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, 2010-2011 sezonu Deplasmanlı Süper Ligi’ni şampiyon olarak bitirmiştir.
• Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni 1. sırada tamamlamıştır.
• Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Kıtalararası Şampiyonlar Kupasını 1. sırada tamamlamıştır.
• Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, devam eden 2011-2012 sezonu Deplasmanlı Süper Ligi’nde namağlup lider durumdadır.


Sportif Rapor – Voleybol (Erkek)
• A Erkek Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi’ni 6. sırada tamamlamıştır.
• PAV Erkek Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu Türkiye Ligi 7.si olmuştur.
• Genç Erkek Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul 4.sü olmuştur.
• Yıldız Erkek Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul 2.si ve Türkiye 5.si olmuştur.
• Küçük Erkek Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul 3.sü ve Türkiye Şampiyonu olmuşlardır.
• 2011-2012 sezonunda A Erkek Voleybol Takımımız halen ligde 5. durumdadır. 


Sportif Rapor – Voleybol (Kadın)
• A Bayan Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi’ni 4. sırada tamamlamıştır.
• PAV Kız Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu Türkiye Ligi 5.si olmuştur.
• Genç Kız Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul 2.si, Türkiye 4.sü olmuştur.
• Yıldız Kız Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul ve Türkiye Şampiyonu olmuştur.
• Küçük Kız Voleybol Takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Şampiyonu olmuştur.
• 2011-2012 sezonunda A Bayan Voleybol Takımımız halen ligde 4. durumdadır.

Sportif Rapor – Kürek
• Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları 
22 kategoride 10 birincilik, 5 ikincilik, 5 üçüncülük elde edilmiştir. Ayrıca Kulübümüz Hafif Kg Büyük A Erkekler ve Hafif Kg Büyük B Erkeklerde Birincilik, Büyük A Erkeklerde İkincilik Kupasını kazanmıştır.
• Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 
18 kategoride 3 birincilik, 7 ikincilik, 1 üçüncülük elde edilmiştir. Ayrıca Kulübümüz Genç A Bayanlarda Birincilik, Genç B Erkeklerde İkincilik, Genç C Erkekler ve Genç B Bayanlarda Üçüncülük kupalarını kazanmıştır.
• Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları 
21 kategoride 3 birincilik, 6 ikincilik, 7 üçüncülük elde edilmiştir. Ayrıca Kulübümüz Genç C Erkeklerde Birincilik, Genç A Erkekler, Genç B Erkekler ve Genç B Bayanlarda ikincilik,Genç A Bayanlarda Üçüncülük Kupalarını kazanmıştır. 


Sportif Rapor – Yüzme
• Türkiye Açık Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası 
Yüzücülerimiz 12 birincilik, 10 ikincilik ve 10 üçüncülük kazanmışlardır. Takım Şampiyonluğu kazanılmıştır.
• Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası 
Yüzücülerimiz 59 birincilik, 54 ikincilik ve 47 üçüncülük kazanmışlardır.
Ayrıca, Açık Yaş Erkeklerde birinci, Açık Yaş toplamda 28. Kez Takım Şampiyonluğu ve Büyük (17+ Yaş) Bayanlarda, Büyük (19+ Yaş) Erkeklerde, Büyük Yaş Toplamda Takım Şampiyonluğu kazanılmıştır. Yarışmalarda yüzücülerimiz toplam 11 Türkiye Rekoru kırmışlardır.

Sportif Rapor – Sutopu
• Sutopu A Erkek Takımımız Deplasmanlı Sutopu Ligi’nde son 21 yılda 17 kez Türkiye Şampiyonu olmuştur.
• Sutopu A Bayan Takımımız 2010-2011 sezonu 1.ligi 3.
• Sutopu Genç Erkek Takımımız 2010-2011 sezonu lig şampiyonu
• Sutopu Yıldız Erkek Takımımız 2010-2011 sezonu ligi 2.
• Sutopu Ümit Erkek Takımımız 2010-2011 sezonu ligi 2. 
• Sutopu Küçük Erkek Takımımız 2010-2011 sezonu ligi 2. olarak tamamlamıştır.
• 25-27 Şubat 2011 tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Küçükler Federasyon Kupasında Kulübümüz ikinci olmuştur.
• Sutopu Minik Erkek Takımımız 2010-2011 sezonu lig şampiyonu olmuştur.

Sportif Rapor – Yelken
• Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları 
  RSX Yetişkin  1 birincilik,
  RSX Bayan  1 birincilik,
  RSX U19   1 üçüncülük,
  Techno 293 U17 1 üçüncülük
  420 Genel  1 ikincilik kazanılmıştır.
• Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları 
  Pirat   1 birincilik kazanılmıştır.

Sportif Rapor – Judo
• Büyükler Ferdi Türkiye Judo Şampiyonası (Bay-Bayan)
 4 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanılmıştır.
• 2010-2011 sezonunda Büyük Bayan takımımız Spor Toto Süper Liginde şampiyon olmuştur.
• 2010-2011 sezonunda Büyük Erkek takımımız Spor Toto Süper Liginde ikinci olmuştur.
Sportif Rapor – Briç
• 15-17 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen, 2011 Bayan Dörtlü Takımlar Şampiyonası’nda Takımımız grubunda 3. olmuş ve genel klasmanda Türkiye 5.si olmuştur.
• 14-16 Aralık 2011 tarihlerinde Via-Port İstanbul’da düzenlenen, Türkiye Mixed Takımlar Şampiyonası’nda 28 rakip takımla yarışan Mixed Takımımız 162 puanla ikincilik kupasını kazanmıştır.

Bu vesileyle;
• Bütün Galatasaray Çalışanlarına, İdari Personele,
• Şube Başkanlarına, Şube Menajerlerine,
• Teknik Direktör ve Antrenörlere,
• Sağlık Görevlilerine,
• Malzemecilere,
• Sporcularımıza,
• Spor Okullarımız ve kurslarımızda çocukları bulunan Velilere, Öğrencilerimize,
• Taraftar Derneklerimize,
• Çeşitli konularda çalışmalarımıza çok değerli katkılar getiren Üyelerimize,
• Değerli katkıları ile bize ışık tutan Divan Kurulumuz’a, Sicil Kurulumuz’a, Disiplin Kurulumuz’a, Denetleme Kurulumuz’a teşekkür ederiz.

Başkan Yardımcısı Refik Arkan'ın ardından kulüp denetim kurulu adına Mete İkiz, mali raporla ilgili hazırladıkları yorum ve tespitleri üyelere aktardı.

Denetim Kurulu’nun raporunu açıklayan İkiz, kulübün 2017-2018 sezonu sonuna kadar sporculara toplam 233 milyon liralık sözleşme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

Özellikle kurdaki artışın kulübe etkisine değinen İkiz toplam ciro rakamları içinde kur farkı zararının komisyonlar hariç 78 milyon liraya çıktığını anlattı. Mete İkiz, bu rakamın banka komisyonları ile beraber 100 milyona yaklaştığını belirtti. İkiz bu konuda yönetim kuruluna borçlanmanın yarısının TL cinsinden yapılmasını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Divan Kurulu toplantısında gündemle ilgili olarak Hayrettin Kozak, Mehmet Bilen, Mehmet Helvacı, Gökhan Göynümer, Taner Aşkın, Sait Bilgin, Nuri Erder ve Türker Arslan söz aldı.

Divan Kurulu toplantısının son bölümünde ise, 11 Nisan 2012 Çarşamba günü yapılacak Divan Kurulu başkanlık seçiminde başkanlığa aday olanların kullanacağı oy pusulalarındaki renklerin tespiti yapıldı.

Kulübün en kıdemli üyesi sıfatıyla eski başkanlardan Ali Tanrıyar tarafından gerçekleştirilen renk seçiminde, iki adaydan mevcut başkan İrfan Aktar'ın kırmızı, Türker Arslan'ın ise sarı oy pusulası kullanacağı belirlendi.

Bu haber kez okundu.

FOTOĞRAFLAR
Mart Divan Toplantısı Yapıldı (14 Mart 2012 18:09)
Serdar ÇELEBİ
Toplam : 15 adet fotoğraf
Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız
Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız

DİĞER HABERLER
» Cengiz Göllü'yü Kaybettik (20.12.2014 23:30)
» Galatasaray: Dünyanın 17. Futbol Markası (20.12.2014 11:33)
» Zorunlu Açıklama (19.12.2014 12:53)
» Galatasaray - LUKOIL İşbirliği Anlaşması İmzalandı (18.12.2014 13:14)
» Medya Bilgilendirme: Antrenman Programı (17.12.2014 16:11)
» Medya Bilgilendirme (17.12.2014 14:37)
» Engelli Biletleri ile İlgili Duyuru (17.12.2014 11:54)
» Konyalı Galatasaraylılarla Yöneticilerimiz Yemekte Buluştu (15.12.2014 09:26)
» Galatasaray Takımlarının Haftalık Maç Programı (14.12.2014 16:25)
» Ömer Asaf Galatasaraylı Futbolcularla Buluştu (13.12.2014 15:47)
» Açıklama (12.12.2014 18:30)
» Blerim Dzemaili'den Açıklama (11.12.2014 11:13)
» Aralık Ayı Divan Toplantısı Yapıldı (10.12.2014 15:35)
» Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan Başkan Duygun Yarsuvat’a Ziyaret (10.12.2014 12:18)
» Kulübümüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret (08.12.2014 21:21)
» Medya Bilgilendirme (08.12.2014 21:05)
» Sosyal Medyanın 1 Numarası Galatasaray (08.12.2014 13:48)
» Engelli Biletleri İle İlgili Duyuru (08.12.2014 13:43)
» Vefat ve Başsağlığı (08.12.2014 13:37)
» Divan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Yapılacak (08.12.2014 10:58)


» DİĞER HABERLERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.İLGİLİ HABER VE LİNKLER

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU


KULÜP İLETİŞİM     SİTE ÜYELİĞİ     SPONSOR VE LİSANSİYELER      BİZE YAZIN
1997 - 2014 GALATASARAY SK