KULUP HABERLERİ

31.03.2012 10:29


Olağan Genel Kurul Yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. 634 kulüp üyesinin katıldığı genel kurulda Yönetim Kurulu Mali ve Yönetsel bakımdan ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda ibra edildi. 

Genel Kurul’da  Tenis ve Satranç şubelerinin açılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verildi. Kulübün Mecidiyeköy’deki araziye ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun istediği yetki verilirken, 2012 bütçesi de kabul edildi. Ayrıca yıllık 100 TL olan üye aidatları da artırılarak 200 TL’ye yükseltildi.

Toplantının başlangıcında Genel Kurul Divan Başkanlığına oybirliği ile Prof.Dr. Hamdi Yasaman seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kürsüye gelerek sunuş konuşmasını yaptı.

Başkan Ünal Aysal'ın Olağan Genel Kurul'daki konuşması ve sunumu için tıklayınız...

Başkan Ünal Aysal sunumu esnasında, Genel Kurul üyelerine süpriz bir haber vermek istediğini bildirerek, Başkanlığı süresince Fatih Terim'in takımın başında olacağını açıklayarak Fatih Terim'le anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Ünal Aysal, "Futbol, ekonomimizin amiral gemisi. Bu konuda uzun vadeli ve akılcı bir strateji oluşturmazsak, başarılar geçici olacak. Ama stratejimiz, sürekliliği yaratmaktır. Siz sürpriz haberimi açıklıyorum; başarılı hocamız Fatih Terim'le, benim dönemim boyunca bizimle olması için anlaştık, el sıkıştık, anlaştık. Kendisini ilerki yıllarda, profesyonel yönetimin bir parçası olarak görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Ünal Aysal’ın konuşmasının ardından gündemin diğer maddelerine geçildi.

Verilen bir önergeyle 2011 Faaliyet raporu oybirliğiyle okunmuş sayıldı. 

Ardından Başkan Yardımcısı Refik Arkan kürsüye gelerek, 2011 yılı Mali Raporu’nu takdim etti.

Başkan Yardımcısı Refik Arkan’ın konuşmasından sonra Denetim Kurulu üyesi Mete İkiz, Denetim Kurulu Raporu’nu okumak üzere kürsüye geldi.  

Denetim Kurulu Raporu’nun da okunmasından sonra  Raporlar hakkında görüşmelere başlandı.

Gündemin bu bölümünde Divan Başkanı Hamdi Yasaman, 12 üyenin konuşma yapmak üzere Divan Kurulu’na ismini kaydettirdiğini bildirdi. 

Sırasıyla Arda Üçer, İlker Canalp, Hayri Kozak, Murat Ece, Sami Çölgeçen, Mehmet Bilen, Metin Ünlü, Taner Aşkın, Ali Yönet, Faruk Gürbüzer, Mehmet Helvacı, Timur Kuban, Ayhan Yeğinsu ve Sinan Kalpakçıoğlu kürsüye gelerek, raporlar ve gündemin çeşitli konuları hakkında görüşlerini açıkladılar.

Üyelerin yaptığı konuşmalarından ardından önce Başkan Yardımcısı Refik Arkan kürsüye gelerek, üyelerin çeşitli konularda yönelttiği soruları yanıtlandırdı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, satılan hisseleri alanların bilinmesi gerektiği yönündeki bir konuşma üzerine ''Hisse senedi satışları, satıp kurtulmak anlamına gelmiyor. Bir master plan dahilinde, devamı olan bir program içinde yapılan satışlardır. Lütfen bunu hepimiz anlayalım. Bugün size bazı detayları, bilgileri veremiyorsam, sebebi sadece kanuni sınırlamalardan gelmektedir. Sadece satıp kurtulmadık, sadece 125 milyon lirayı kasaya koymak için de satmadık. Kimlere verilmiştir, kimler almıştır?. Hisse alan 15 bin hissedarın kimler olduğunu bilgisayardan bakıp inceleyebilirsiniz. Buyurun bakın'' dedi. Kulüp üyesi Hayri Kozak’ın itirazı üzerine ''Siz sayılan bir insansınız. Buyurun bakın. Bir açıklamada bulunur ve belki bizi zan altında kalmaktan kurtarırsınız'' yanıtını verdi. Daha fazla hisse satışı yapılmayacağının açıklanmasına istemine ise “Hisse satışları verilen yetki çerçevesinde yapıldı. Yüzde 51'in altına inmemiz de zaten aldığımız yetki çerçevesinde mümkün değil. Bir arkadaşımızın benden bunun garantisini küçültücü amaçla istemesi söz konusu. Bunu vermeyeceğim” dedi.

Başkan Ünal Aysal, kendisinin çok sayıda danışmanı olduğunu ve yüksek ücretler ödendiği şeklindeki eleştirileri için, şunları söyledi: ''Benim iki danışmanım var. Biri Bülent Tulun. Mektup olayları daha ortaya çıkmadan ki 6 sene önce olmuş. Herkesin birbirine dost arkadaş olduğu dönemde karşılıklı bir yazışma olmuş. Bülent Tulun göreve gelmemin başlarında başladı. Bize 2 tane çok önemli oyuncu kazandırdı, Johan Elmander ve Selçuk İnan. Anlaşmalarını yapan o. Hiçbir bonservis bedeli ödemeden aldık. 6 sene önce olmuş bir olay için bir elemanımı cezalandırmamı istiyorsanız bu ayrı bir şey, yoksa gelişmelere göre gelecek için söylüyorsanız bu başka bir şey. Müsaadenizle konuyla ben ilgilenirim. İkincisi Bruno Heiderscheid'dır. Kulüple olan bir sözleşmesi feshedildiği için mahkemelik olunmuş. 2,5 milyon dolarlık talebi vardı. Çağırdık, anlaştık, paradan vazgeçirdim. Bir seneliğine ayda 10 bin dolar anlaşmayla, 120 bin dolar maliyete düşürdüm. Kulübün yanına çektim. Karşımızda olmasına yerine şimdi yanımızda. Bunun neresi kötü.''

Başkan Ünal Aysal, 32. Gün televizyon programında sarf ettiği, “25 milyon Galatasaray taraftarının 20 milyonu Ak Parti'ye oy vermiştir'' şeklindeki sözlerinde düzeltmeye gitti. Birçok televizyon programına katıldığını ve sadece o programda bir sürç'i lisan ettiğini dile getiren Aysal, ''Ben sadece, '20 milyonun bir kısmı da AK Parti'ye oy vermiştir' demek istemiştim ama 'bir kısmı' bölümü arada kaçtı. Kimsenin siyasi görüşüne ipotek koymak gibi bir hakkım yok. Galatasaraylılardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
 
Konuşmaların tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu önce Mali, ardından da Yönetsel bakımdan oy çokluğu ile ibra edildi.

Daha sonra Denetim Kurulu’nun aklanmasının konusu oylandı ve oy birliği ile ibra edildi.
İbraların ardından Başkan Ünal Aysal kürsüye gelerek gösterilen güven için teşekkür etti ve  “Galatasaray siz uyurken çalışıyor ve en iyi yere gelecek” dedi.

Gündemin bir diğer maddesine geçildi ve oybirliği ile Tenis ve Satranç şubelerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Ardından gündemin 11. maddesinde belirtilen, Kulübün Mecidiyeköy’deki araziye ilişkin yetki konusu görüşülmeye başlandı. “Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385 Parselde kayıtlı 2.127,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın, söz konusu arazi ile sınırlı olması kaydıyla, toprak dokusu, zemin etüdleri, plan çalışmaları gibi her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmalarını yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri her türlü idari, hukuki, mimari işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek, rehin, inşaat, kat karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı vs. her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin hisseleri üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, üçüncü kişilere kiraya vermek, yapılacak olan inşaatlar karşılığı oluşacak yeni gayrimenkullerden payımıza düşecek bağımsız bölümler üzerinde de burada sayılan yetkileri kullanmak,tahsis etmek, bu taşınmazla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi hususunda  Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” konusu oylamaya sunuldu.  Çoğunlukla Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

Gündemin 12. maddesinde yer alan disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp karara bağlanması konusu görüşüldü. Prof. Oğuz İmregün kürsüye gelerek konuya ilişkin olarak görüşlerini üyelere aktardı. Usul konusunda yaşanan bazı tartışmaların ardından disiplin cezası alan üyelerden Begüm Özkan ile ilgili alınan 12 aylık hak mahrumiyeti kararı oy çokluğu ile onaylandı. Ardından İbrahim Çağlar ile ilgili olarak alınan 12 aylık hak mahrumiyeti kararı oylandı ve oyçokluğu ile onaylandı. Daha sonra kulüp üyesi Şeref Yılancıoğlu’nun disiplin cezası da oylanarak kabul edildi. Aynı üye hakkındaki bir başka konudaki verilen uyarı cezası ise oylanarak reddedildi.

Oylamaların ardından 2012 Yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı. Başkan Yardımcısı Refik Arkan 2012 bütçesini üyelere sundu.

Verilen bir önerge ile yıllık 100 TL olan üye aidatlarının artırılarak 200 TL’ye yükseltilmesi oylandı. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından 2012 bütçesi de oylama sunuldu ve kabul edildi.

Oylamanın ardından Yönetim Kurulu adına kürsüye gelen Başkan Ünal Aysal, 2012 bütçesinin kabul edilmesine teşekkür ederek, bütçeye titizlikle uyulması için büyük gayret gösterileceğini bildirdi. 

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu, muhtelif üyelerin dilekler bölümünde yaptığı konuşmaların ardından sona erdi.

Bu haber kez okundu.

FOTOĞRAFLAR
Olağan Genel Kurul Yapılıyor (31 Mart 2012 11:58)
(Fotoğraflar: Galatasaray Dergisi © Salim Tolan)
Toplam : 43 adet fotoğraf
Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız
Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız Büyük ebatı için üzerine tıklayınız

DİĞER HABERLER
» Galatasaray - LUKOIL İşbirliği Anlaşması İmzalandı (18.12.2014 13:14)
» Medya Bilgilendirme: Antrenman Programı (17.12.2014 16:11)
» Medya Bilgilendirme (17.12.2014 14:37)
» Engelli Biletleri ile İlgili Duyuru (17.12.2014 11:54)
» Konyalı Galatasaraylılarla Yöneticilerimiz Yemekte Buluştu (15.12.2014 09:26)
» Galatasaray Takımlarının Haftalık Maç Programı (14.12.2014 16:25)
» Ömer Asaf Galatasaraylı Futbolcularla Buluştu (13.12.2014 15:47)
» Açıklama (12.12.2014 18:30)
» Blerim Dzemaili'den Açıklama (11.12.2014 11:13)
» Aralık Ayı Divan Toplantısı Yapıldı (10.12.2014 15:35)
» Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan Başkan Duygun Yarsuvat’a Ziyaret (10.12.2014 12:18)
» Kulübümüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret (08.12.2014 21:21)
» Medya Bilgilendirme (08.12.2014 21:05)
» Sosyal Medyanın 1 Numarası Galatasaray (08.12.2014 13:48)
» Engelli Biletleri İle İlgili Duyuru (08.12.2014 13:43)
» Vefat ve Başsağlığı (08.12.2014 13:37)
» Divan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Yapılacak (08.12.2014 10:58)
» Galatasaray Lisesi'nin 533. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı (07.12.2014 16:05)
» Felipe Melo Samba d'Or Adayı (06.12.2014 17:40)
» Engelli Biletleri İle İlgili Duyuru - Akhisar Belediyespor Maçı (05.12.2014 16:33)


» DİĞER HABERLERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.İLGİLİ HABER VE LİNKLER

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU


KULÜP İLETİŞİM     SİTE ÜYELİĞİ     SPONSOR VE LİSANSİYELER      BİZE YAZIN
1997 - 2014 GALATASARAY SK