Denetim Sicil Disiplin Kurulları

Denetim Sicil Disiplin Kurulları

DENETİM KURULU ÜYELERİ
Cengiz Ergani
Ahmet Cebeci
Cevat Genç
Metin Sinan Aslan
Tolga Erem
Kerem Selahattin Ergün

SİCİL KURULU ÜYELERİ
Serdar Eder
Çetin Öztürk
Hayri Gürkan Eliçin
Mesut Karaarslan
Ali Tüzmen
A. Esat Tansev
Özcan Karamahmutoğlu
Nihal Özfırat
Ömer Faruk Dak
Hakan Melek

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Oğuz Evrenos
Okan Tekinşen
Cemal Burnaz
Alparslan Karagülle
Oral Yılmaz
Celal Emon
Can BaydarolMustafa Tanrıyar
Derya Göbelek
Esat Erdem
Hakan Ünasaler
Vedat Gürer