7 Aralık 2020 Pazartesi 21:41

14 Aralık 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

14 Aralık 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Z-89780865-153-19961 sayılı yazısında, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler tarafından düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil), 01.03.2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiştir. Hissedarlarımız arasında duraksamaya sebebiyet veren bu karar sebebiyle aşağıdaki şekilde açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan düzenleme, geniş katılımlı toplantılara ilişkin olup, anonim şirketleri kapsamamaktadır. Bu sebeple halka açık bir anonim şirket olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. genel kurulu bahse konu genelge kapsamına girmemektedir. Genelge kapsamında mütalaa edilmeyen yıllık olağan genel kurul toplantısının yapılmasında bir mahzur bulunmamaktadır.

Şirketimizin 14 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın belirttiği önlemlere uygun olarak yapılacaktır. Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, Covid 19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin ancak HES kodu ile toplantıya fiziken katılımları mümkün olabilecektir. Ancak Covid 19 salgınının önlenmesi amacıyla pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak yerine elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygıyla duyurulur.