Rezan Epözdemir - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  Rezan Epözdemir

Rezan Epözdemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden üniversite ikinciliği ile mezun oldu. Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Onur Derecesi  sahibi. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktorası ve Yüksek Onur Derecesi sahibi. Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi. 

Çeşitli hakemli dergi ve gazetelerde yayımlanmış onlarca makale, sunulan uluslararası tebliğler, paneller ve yayınlanmış kitapları vardır. Türkiye kamuoyunun takip ettiği pek çok davada avukatlık, hukuki danışmanlık, sosyal sorumluluk projeleri, iş, sanat ve spor dünyasında birçok kişi ve kurumun vekilliğini yaptı. 

Yazılı, görsel basın ve kitle iletişim araçlarında birçok programa katıldı ve hukuk yorumculuğu yaptı.

  • TWITTER

  • FACEBOOK

  • INSTAGRAM

    FİKSTÜR