DOKUZUNCU KISIM - YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

DOKUZUNCU KISIM
YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER


GEÇİCİ MADDELER
MADDE G1: Bu Tüzük Genel Kurul tarafından kabulüyle yürürlüğe girer.
Ancak;
G1.1) Genel Kurulun oluşumuna ilişkin 23. madde işbu Tüzük'ün kabulünü izleyen takvim yılından itibaren yürülüğe konulur,
G1.2) Seçime ilişkin hükümler olağan ya da olağanüstü olarak yapılacak ilk seçim Genel Kurulundan itibaren yürürlüğe konulur,
G1.3) Bu Tüzük'le sınırlandırılan veya ortadan kaldırılan haklara ilişkin eski Tüzük hükümleri 31.12.2011 tarihine kadar yürürlükte kalır,
G1.4) Bu Tüzük yürürlüğe girinceye kadar yapılmış olan üyelik başvuruları geçerliliğini muhafaza eder, ancak üyeliğe kayıt yürürlüğe giren Tüzük uyarınca yapılır.
G1.5) Bu Tüzük'ün yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda kaydı kapalı olan üyelere Yönetim Kurulu tarafından Kulübe bildirilmiş son adreslerine aidat borçlarını ödemeleri için noter vasıtası ile tebligat yapılır; 31.12.2011 tarihine kadar ödemesini gerçekleştirmeyen üyelerin üyelikleri düşer.