DOKUZUNCU KISIM - YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

DOKUZUNCU KISIM

YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDELER

MADDE G1: (10.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Bu Tüzükte 2023 yılında yapılan

değişiklikler Genel Kurul tarafından kabulüyle yürürlüğe girer.

Ancak:

31.12.2022 tarihinde sona eren 2022 yılı mali yılı ile 146. madde uyarınca 1 Haziran – 31 Mayıs olarak güncellenen Kulüp mali yılı göz önünde bulundurularak 01.01.2023 – 31.05.2023 dönemine özel bir ara mali dönem uygulanır.

Tüzük değişikliği ile kabul edilen olağan Genel Kurul toplantısı takvimi 31.05.2023 tarihinde sona erecek mali dönemden itibaren uygulanır. Bu takvime göre 2023 yılının Ekim ayının ilk yarısında gerçekleşecek olağan

Genel Kurul toplantısında 01.01.2023 – 31.05.2023 özel dönemi için Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülür ve ilgili Kurulların ibrası Tüzükte 2023 yılında yapılan değişiklikler ile geçerli ibra hükümleri uyarınca oylanır.

Bu Tüzükte 2023 yılında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2024'te ve ilk Divan Kurulu seçimi Mart 2024’te düzenlenir.

2023 takvim yılı için üyelik aidatları bu Tüzükte 2023 yılında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk ettiğinden, 01.06.2023 – 31.05.2024 dönemi için üyelik ödentisi alınmaz. Bu Tüzükte 2023 yılında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi sonrasında ilk üyelik ödentisi 01.06.2024 tarihi itibarıyla tahakkuk eder.