23 Mayıs 2013 Perşembe 07:06

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI”, 15 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı taktirde ikinci toplantı 22 Haziran 2013 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Gündem
1. Açılış
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi
4. Seçimler
   1. Kulüp Başkanı
   2. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
   3. Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
   4. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri
   5. Sicil Kurulu asil ve yedek üyeleri
5. Kapanış