11 Eylül 2008 Perşembe 14:04

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 2008 tarih ve 032  sayılı kararı ile Tüzüğümüz uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü toplantısı aşağıdaki gündemle  25 Ekim 2008 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda saat 10.00’da yapılacaktır.

Gündem:
1-Açılış
2-Başkanlık Divanı Seçimi
3-Saygı Duruşu

4- Türkiye’nin önde gelen ve dünyanın en elit kulüplerinden birisi olan Galatasaray Spor Kulübü’nün (“Kulüp”) 103 yıldır elde ettiği başarılarının kalıcı ve sürekli olmasını temin edecek şekilde sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadede istikrarlı bir finansal yapıya kavuşturulması, bu çerçevede mevcut banka borçlarının ödenmesi ve Kulüp adına teminat veren kimselerin teminat yüklerinin kaldırılması amacıyla; aşağıda yer alan ancak tamamı Kulübümüzün onay ve taahüdünü gerektirmemekle beraber Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Goldman Sachs International ve Goldman Sachs&Co’nun talebi üzerine Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulan hususlar şunlardır:

 a)      Yönetim kurulumuzun 14 Temmuz 2008 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 29.07.2008 tarihinde imzalanan sözleşme uyarinca, Kulübümüz ve Galatasaray  Futbol A.S. (“GSF”),  (i) Kulübümüz ve iştiraklerinin mevcut banka borçlarının refinansmanı ve (ii) Galatasaray Sportif A.S. (“GSS”) ile GSF’nin (GSS, Kulüp ve GSF ile beraber “Galatasaray Grubu” olarak anılacaktır) muhtemel birleşmesi öncesinde GSS’nin halka açık kısmının hissedarlarına yönelik olarak yapılması düşünülen çağrının finansmanını kapsayacak sekilde kredi alan sıfatıyla GSF lehine temin edilmesi planlanan $100.000.000’a kadar tutarda uzun vadeli banka kredisi (“Yeni Kredi”) için Goldman Sachs International’i yapılandırma aracı kurumu olarak hareket etmek üzere yetkilendirmiş ve  $50.000.000 tutarda (Galatasaray Grubu istediği taktirde $70.000.000’a kadar çıkabilir) tahvil ihracının (“Tahvil” Yeni Kredi ve Tahvil beraberce “Planlanan Finansman”) temel şartları üzerinde Goldman Sachs ile mutabık kalmıştır.

b)      Yukarıda bahsi gecen finansman islemlerinin ayrıntıları (geri ödeme ve Galatasaray Grubu tarafından verilecek teminatlar ve garantiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) Genel Kurul’da izah edilmek ve görüşülmek üzere, Kulüp Tüzüğümüz uyarınca, Genel Kurul’a tanınan yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu’na, söz konusu finansman işlemleriyle ilgili sözleşme ve belgeleri Kulübümüz adına müzakere etme, uygun göreceği koşullarda kabul etme, sonlandırma ve akdetmeiçin yetki verilmesi.

5- Kapanış.

Not: Tüzüğümüzün 21. maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul’a 2008 yılı aidatları ile şayet varsa geçmiş yıllara ait ödentilerini en geç 18 Eylül 2008 günü saat 17.00 ‘ye kadar yatırmış olan üyelerimiz katılabilecektir.