10 Mart 2023 Cuma 19:03

Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Genel Kurula Sunulması

Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Genel Kurula Sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için yıl sonu ve sonrasındaki ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza Apt. N14/24 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 3530590301 numarasıyla kayıtlı 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Detaylar için tıklayın!