14 Kasım 2022 Pazartesi 17:25

Esas Sözleşme Tadili

Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (Spor Kulüpleri Kanunu) ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne (Spor Anonim Şirketleri Tebliği) uyumu kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan "Şirket'in İşletme Konusu" başlıklı 4'üncü maddesi, "Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı 28'inci madde ile "Menfaat Sağlamama" başlıklı 29'uncu maddenin eklenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verildiğine dair bildirim yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Söz konusu değişiklik metnine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan da uygun görüş alınması sonrasında ilgili değişiklik Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.