26 Ocak 2018 Cuma 20:34

Galatasaray Sportif AŞ’den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ’den açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) “Genel Kurul Kararı Hakkında” konulu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz 26.01.2018 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.


1-      Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 23.02.2018 Cuma günü saat: 14:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Huzur Mahallesi Seyrantepe-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,


2-      TTK'nın 454/4. maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahibimizin olağan genel kurula iştirak etmesi halinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun yapılmasına gerek olmadığına,


3-      Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,


4-      Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,


5-      İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,


6-      Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımızın ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,


28 Şubat 2018 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi


1-      Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar alınması,


2-      Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması, 


3-      Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanması ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,


4-      Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,


5-      Dilek, temenniler ve kapanış 


Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BİLDİRİM DETAYI İÇİN TIKLAYIN