30 Haziran 2017 Cuma 15:17

Galatasaray Sportif AŞ'den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ'den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ 3-17 Temmuz 2017 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı hisse senetlerini işleme geçireceğini duyurdu.

Konuyla ilgili www.kap.org.tr adresinde yer alan açıklama şu şekildedir:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28/06/2017 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.7891 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 21.645.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 108.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 86.355.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.


- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %398,96049'u oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.


- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 03.07.2017 ile 17.07.2017 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.


- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.


- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.sportif.galatasaray.org ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.


- Satılamayan payları, Şirketimizin hakim hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmiştir.

BİLDİRİM DETAYI İÇİN TIKLAYIN