25 Mart 2020 Çarşamba 14:21

Güncel Esas Sözleşmemiz Hakkında

Güncel Esas Sözleşmemiz Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ‘nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 2.700.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi için yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 19 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir. 25 Kasım 2019 tarihli 9958 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 300. sayfasında ilan edilmiştir.

Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz için TIKLAYINIZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.