8 Ekim 2019 Salı 23:42

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.10.2019 tarihli kararı ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında gerçekleşen 30.510.556 TL (otuz milyon beş yüz on bin beş yüz elli altı Türk Lirası) karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması hususunun yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylar için TIKLAYINIZ!