21 Mayıs 2019 Salı 20:16

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Borsa İstanbul'un 21.05.2019 tarih ve BİAŞ-2-4238 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.