8 Eylül 2014 Pazartesi 17:04

Açıklama

04.09.2014 tarihinde Borsa Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin finansman sıkıntısı durumunun devam ettiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı'nda kotasyon yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi uyarınca "Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması" şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında Şirketimizden finansal yapımızın düzeltilmesi için alacağımız tedbirleri yayınlamamız istenmiştir. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan açıklamaya istinaden Şirketimizin cevabı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

Açıklama


 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
08.09.2014 17:04:59