8 Ekim 2019 Salı 23:36

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Şirketimizin 31.08.2019 tarihinde sona eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup;

a) Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Yönetim Kurulumuz'un 08.10.2019 tarih ve 2019/126 no'lu kararı ile de kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylar için TIKLAYINIZ!