17 Mart 2021 Çarşamba 19:01

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Taksimi Hakkında

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Taksimi Hakkında

05.03.2021 tarihinde yapılan şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve imza yetkilisi tayini konuları müzakere edilmiş ve neticesinde;

1.Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin;

Yönetim Kurulu Başkanı                           Mustafa CENGİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili                  Abdurrahim ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi                               Yusuf GÜNAY

Yönetim Kurulu Üyesi                               Oytun ÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi                               Maruf GÜNEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               Mustafa ERGİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               İlyas GEZER     

  şeklinde olmasına,

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi;

Komite Başkanı : Mustafa ERGİ

Komite Üyesi     : İlyas GEZER

Kurumsal Yönetim Komitesi;

 Komite Başkanı : Mustafa ERGİ

 Komite Üyesi     : İlyas GEZER

 Komite Üyesi     : Ahmet Başar GOGEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

 Komite Başkanı : Mustafa ERGİ

 Komite Üyesi     : İlyas GEZER

 Not: (Şirket bünyesinde ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin de görevlerini yerine getirilmesine karar verilmiştir) 

3.Şirketin temsil ve ilzam esaslarının ve sınırsız imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına;

  I.Şirketin biri Yönetim Kurulu Başkanı,diğeri (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde ve sınırsız temsil edilmesine,

        (A)  Grubu İmza Yetkilileri:

Mustafa CENGİZ                 -Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahim ALBAYRAK       -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yusuf GÜNAY                     -Yönetim Kurulu Üyesi     

 II.Şirketimizde önceden verilmiş tüm yetkilerin iptaline ve yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,bu kararın Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.