18 Ekim 2018 Perşembe 15:13

139 Mektepli kardeşimizin mağduriyeti hakkında açıklama

139 Mektepli kardeşimizin mağduriyeti hakkında açıklama

Açıkça beyan eder ve bildiririz ki, 2018 başvuru döneminde kulüp üyeliklerine dair irade beyanında bulunan 139 Mektepli kardeşimizin üyelik sürecinde herhangi bir kusuru veya suçu asla yoktur. Bilhassa basın-yayın organlarında bilgiden uzak yorumlarla yayıldığının aksine, genç kardeşlerimiz kendileri hakkında yaratılmak istenen algının faili değil ancak mağduru konumundadırlar.

Bu kardeşlerimiz iyi niyetle başvuru formlarını doldurmuş, bizzat imzalamış ve güvendikleri kişiler vasıtasıyla referans imzalarının tamamlanarak Kulübümüzün Sicil Kuruluna ulaşmasını beklemişlerdir. İhmalkar davranmamış, büyüklerine itimat etmişlerdir. Son derece normal ve hayatın olağan akışına uygun bu süreçte, maalesef güvenilen bazı kişilerin emaneten aldıkları formlara rastgele referans imza koymaları, Tüzüğe tamamen aykırı vahim bir usul hatası doğmasına sebebiyet vermiştir.

Bu ülkenin de iftihar kaynağı olacak biçimde fevkalade yetiştirilmiş Mektepli genç kardeşlerimizin iyi niyetinden zerre şüphe edilmediği için ve maruz kaldıkları tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine başvuru süreci dolmuş olmasına rağmen ek süre tam da bu sebeple verilmiştir. Bu sürenin bitiminde referans imzalarını yenileyen kardeşlerimiz prosedürü usulünce tamamlamış olarak kulübümüze A grubundan üye olacaklardır. Ek süreden istifade etmeyen kardeşlerimiz, önümüzdeki yıl kulübümüze üye kaydedileceklerdir. Eğer kabul ederlerse, tüm yönetim kurulu üyelerimiz referans imzaları Tüzüğümüzde işaret edildiği şekliyle bizzat tamamlamaktan memnuniyet ve gurur duyacaklarını bugünden teyit ederler. Herkesin bildiğine inandığımız gerçeği yeniden hatırlatmak gerekirse de, Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.

Sorun olarak takdim edilen, nedense kriz seviyesine tırmandırılmak istenen konuya daha yakından bakıldığında ilk hatırlanması gereken, hukukun temel kurallarından birinin usulün esastan önce geldiği gerçeğidir. Tüzüğümüzün açık hükmü gereği üyelik başvuruları, kaydı açık en az 5 yıllık iki üyenin referans imzası ile geçerlilik kazanır. Mektepli kardeşlerimizin güvendiği bazı kişiler ne yazık ki Galatasaray'ın temel değerlerinden biri "ağabeylik" bağına yakışmayan bir güven erozyonuna sebep olmuşlardır. Bugün mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin gıyabında, onlardan habersiz yapılan uygulama tamamen yanlıştır, hukuksuzdur, apaçık Tüzük ihlalidir. Kardeşlerine iyilik yapmak iddiasındaki ağabeylerin böyle yollara tevessül etmesini görmezden gelmemiz de, onaylamamız da mümkün değildir. Kulüp yönetimi olarak ya bu uygunsuzluğu halının altına süpürerek kolay olanı seçecektik ya da bir daha tekrarlanmaması, ilerleyen yıllarda iyi niyetli başka gençlerimizin mağdur olmaması ve üyelik başvurularına gölge düşmemesi için doğru olanı yapacaktık. Biz doğru olanı tercih ettik. Galatasaray Spor Kulübünü ilgilendiren her konuda bu hassasiyetimiz bakidir.

Kulübümüzün Sicil Kurulu'ndan sonra Denetim Kurulu da durumu incelemek üzere konuya müdahil olmuştur. Sürecin sonunda kulüp içi disiplin mekanizmalarına başvurulacak ve kardeşlerimizin güvenini istismar eden kişiler varsa kendilerinden savunma istenecektir.

Bahis konusu gelişmeler yalnızca Galatasaraylıları ilgilendiren bir Galatasaray meselesidir. Dolayısıyla bu konunun adli bir tarafı yoktur. Yaşananların savcılık makamını ilgilendiren tek boyutu, Mektepli genç kardeşlerimize zerre kadar hak etmedikleri sıfatları münasip gören ve basın yoluyla onları itibarsızlaştırmaya yeltenen kişi ya da kurumlardır. Bunlar hakkında gerekli suç duyurularının yapıldığını ve icap ederse bundan sonra da yapılacağını peşinen bildiririz.

Kulübümüzün anayasası konumundaki Tüzüğümüzü ihlal etmeden, binlerce başvuruda bulunmuş Galatasaraylının hakkını çiğnetmeden, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde kalınarak konunun çözüme kavuşturulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü