18 Ekim 2021 Pazartesi 13:01

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Kulübümüzün 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gündem sırası uyarınca ilk olarak Genel Kurul Başkanlık Divanı, Metin Sinan Aslan’ın başkanlığında oluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2020 yılı faaliyet raporlarının okunma safhasına geçildi. 89. Yönetim Kurulunda başkan yardımcılığı görevini yürüten Kaan Kançal ve aynı Yönetim Kurulunda muhasip üyelik görevinde bulunan Dorukhan Acar, söz konusu raporu sundular. Bu sunum sonrasında 2020 yılı Deneyim Raporunu okumak üzere, geçmiş dönem Denetim Kurulu Üyesi Ertay Örmen kürsüye geldi.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet ve Denetim raporlarının sunumu bittikten sonra raporların görüşülmesi maddesi uyarınca söz almak isteyen üyelerimiz kürsüde görüşlerini dile getirdiler. Ardından kapalı oylama düzeninde 89. Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemi için mali ve idari bakımdan aklanmasını karara bağlama işlemine geçildi.

Oylama sonucunda mali yönden 391 kabul, 241 ret ile aklanma, yönetsel açıdan ise 343 kabul, 298 ret oyu ile 2020 yılı hesap dönemine ilişkin aklanma kararı alındı. 2020 dönemi için Denetim Kurulu ise127 kabul, 90 ret oyu ile aklandı.  

Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 10.12. ve 19. Fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Görüşmeler esnasında Başkan Burak Elmas kürsüye çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“İstemiş olduğumuz yetki, bildiğiniz üzere her yönetimin sizlerden seçildikten sonra talep ettiği yetkilerdir. Burada farklı bir şey yok. Biz aksine bu yetkileri yazarken arkadaşlarımızla şunu konuştuk. Daha önce geniş kapsamlı bir madde yetki olduğu için yanlış anlaşmalara sebebiyet verecek veya üyelerimizin kafasında soru işareti yaratacak bir kelimeye, cümleye yer vermemek üzere açık yazalım dedik. Daha önce geçmiş yönetimlere verilen bu tür yetkiler, daha geniş kapsamlı yazılmış. Biz onun için talep ettiğimiz yetkilerde gayrimenkullerimizi de net olarak yazdık. Bunun üzerine bir de geçmiş talep edilen aynı yetkilerde ‘satma’ kelimesi vardı. Bizim böyle bir tasarrufumuz olmayacağı için satma kelimesini tüm yetki taleplerimizden çıkardık. Bu sırada çok kıymetli bazı üyelerimizden bir takım görüşler geldi. Bu görüşler doğrultusunda, 10.1 maddedeki ‘üçüncü şahıslara’ kelimesinin bir takım yanlış anlamalara veya endişelere sebebiyet verebileceğini söylediler. Biz de onlarla oturduk konuştuk. Sonuç olarak bu yetkiler Galatasaray'ın işlemlerini yürütmek için istediğimiz çok son derece samimi, geçmiş yönetimlere verilmiş yetkilerdir. Dolayısıyla sizin kaygılarınızla giderecek şekilde bunu düzeltebiliriz dedik. Dolayısıyla metni verdiğimiz değişiklik önergesi doğrusunda değiştirdik. Bu hususta bize bu süreçte son derece samimi olarak bu değişikliği taleplerini ileten ve bizim de kendileriyle hemfikir olarak onların da endişeleri gidermemize katkıda bulunan Sayın Gürkan Eliçin’e ve Levent Yaz’a yazı teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile de bu konuda beraber konuştuk. Bu, Galatasaray için çok faydalı bir iletişim tarzı.”

“Gelelim diğer önergeye. Yönetim Kurulu bir yetki istedi. Gönül ister ki Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Gürkan Eliçin ve Sayın Levent Yaz’ın yaptığı gibi son derece açık bir şekilde bizimle görüşülseydi. Böylelikle birtakım endişeler varsa bizler iletilirdi ve bugün vermiş olduğumuz önerge değişiklik önergesine onları da dahil edebilirdik. İki gündür buradayız ve beraberiz. Vaktimiz olabilirdi; fakat yönetimin istediği yetkinin şimdi gördüğümüz bir önergeyle değiştirme talebi şu anda geldi. İki önergeyi veren arkadaşların isimlerini okudular. Birçoğu bana her gün defalarca ulaşabilecek samimiyette olduğum insanlar. Galatasaray'da iletişim eksikliğinden bahsediyoruz. Bu iletişim çok faydalı olurdu. Burada iki önerge yerine tek önerge herkesin mutlu olduğu bir önerge, bir yetki yazılımı onaylardık. Şimdi biz yönetim olarak burada bir yetki istedik. Daha önce de bazı arkadaşlarımızın kaygılarını gidermek üzere bunu değiştirdik. Şimdi ilk defa gördüğümüz, burada analiz ettiğimiz ve hiç aramızda da konuşamadığımız şekliyle bir takım değiştirme talepleri olmuş. Galatasaray hep iletişim eksikliğinden bahsediyoruz. Bu da değiştirmek istediğimiz madde konusunda bunun örneklerinden bir tanesidir.”

“Şimdi gelen diğer madde önergesi ile ilgili konuşmak istiyorum. Önergenin bir kopyasını rica ettim. Daha önce istenen yetkilerde bulunmayan bir konu, bir madde daha ekledik. İlave teminat vermemek üzere bu yetkilerin talep edildiğini şu anda Bankalar Birliği'ne vermiş olduğumuz teminat üzerinde bir teminat vermemek üzere bu yetkiler istendi. Onu da şeffaf bir şekilde üyelerimize paylaşmak üzere buraya koyduğumuzu belirtmek isterim.”

“Arkadaşlarımız verdikleri önergeye göre iki tane önemli değişiklik istemişler. Bir tanesi 10.1 diğeri 10.2 maddesinde. 10.1 maddesinde talep ettikleri değişiklik; Şirketin toplam hisselerinin, ekseriyet hissesi kulübümüzde kalmak ve bu ekseriyet hisse üzerinde herhangi bir rehin ve teminat tesis edilmeden, üzerinde intifa hakkı kurulmadan, geriye kalan bölümün rehin edilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması veya yeni hisse alınması diye değiştirmişler. Çok güzel bir arzu fakat ben size hayatın gerçeklerini anlatmak istiyorum.”

“Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün elinde halka arz, açık olan-olmayan hisselerin tamamı zaten Bankalar Birliği anlaşması gereğince teminat olarak verilmiştir. Diğer taraftan da şu anda elimizde bulunan hisse sayısı yüzde 35. Galatasaray Spor Kulübü’nde bulunan Sportif A.Ş hissesi yüzde 60’tır. Bunun %35'i ipotekli bir şekilde bankalarla yaptığımız yeniden yapılandırma anlaşması gereği rehinlidir. %25 A Grubu hisselerimiz zaten Galatasaray Sportif Sportif A.Ş. kuruluş sözleşmesinde dokuzuncu maddede satılamaz ve rehnedilemez hisselerdir. Zaten bunu Galatasaray'da gelen herhangi bir yönetimin bu hisseleri rehnetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla burada arzu etmiş olduğunuz şeyi pek açıkçası anlayamadım. Zaten %35 teminattı. Çoğunluk hisse olarak zaten elimizde %60 var. %25'i zaten teminat olarak verilemiyor. Bu %35'i zaten verilmiş. Burada o maddenin koyulma ağzını pek anlayamadım açıkçası. Takdir sizlerindir.”

“Bir değişiklik daha istenmiş. Tüzüğün 145. maddesinde saklı kayma kaydıyla işbu yetkiler çerçevesinde üçüncü kişiler ile yapılacak anlaşmaların ve tescil işlemleri etki süresinin 31 Mayıs 2024, yani bizim üç senelik dönemimizin sonuna kadar aşmaması kaydıyla… Yani şunu söylemek istiyorlar anladığım kadarıyla. Zaten biliyorsunuz yönetim verilen edilen yetkiler dönemleri süresi için verilir; fakat burada anladım herhangi bir kiralama sözleşmesine üç senin üzerinde bir tasarruf yapmasınlar demek istiyorlar. Bu ne demek? Örnek vereyim size. Mecidiyeköy binamızla ilgili görüşme yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün kiralanacak yerleri bellidir. Bir kere zaten binamızın içerisinde ciddi bir yatırım yapmak lazım. Bu yatırımın tamamlanma süresi bir senedir. Şu anda önümüzde yaklaşık 2,5 sene var. 2,5 sene için Mecidiyeköy binamızı kiralayabilecek bir üyemiz varsa bu teklifi çok görmek isterim. Bu, Galatasaray işlerini zorlaştırır. Statta kiralanabilecek yerler var. Onları da kiralayamayız 2,5 sene için şu anda kimse oraya bir yatırım yapmaz. Bu ne demek? Her seferinde genel kurula gelmemiz lazım. Senede sırf bu iş için 10-15 tane genel kurul yaparız. Önümüzdeki planladığımız aktiviteleri yapmak için. Tekrar tekrar söylüyorum. Arzu ederdim ki bu değişiklik önergeleri, herkesle iletişim halinde olan bir yönetim olduğumuz için bizzat Sayın Gürkan Eliçin Levent Yaz ve Eşref Hamamcıoğlu’nun yaptığı gibi daha önce bizimle tartışılsın. Beraber mutabakata varalım ve o tarzımız mutabakatla buraya getirelim. Çünkü biz Galatasaray'da bu yetki kendimiz için istemiyoruz. Bu yetkiyi Galatasaray'ın işlerini doğru yapmak adına istiyoruz. Yani bunu açıkçası pek doğru bulmadığımı sizlerle burada paylaşmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. “

“Son 10-15 sene bazı büyüklerimizin Galatasaray içerisinde yaşananlar sebebiyle endişeleri olmasını son derece normal karşılıyorum ve bu endişelerine saygı duyuyorum. Biz göreve geldikten sonra sizlere şunu söyledik. Biz Galatasaray'ın sahibi değiliz. Biz sizler adına Galatasaray'ın içinde bulunduğu zor durumdan sürdürülebilir bir başarıya taşımak üzere çabalayan sizler adına burada birer temsilciyiz. Dolayısıyla sizlerin her türlü kaygınızı samimice dinliyoruz. Sevgili Sedat Doğan ve sevgili Burçin Tuncel çok eski arkadaşlarım. Çok da sevdiğim insanlar. Asla ve kata bunun arkasında farklı bir niyet olduğunu asla düşünmedim. Galatasaray çok değerli hukukçuları olan bir camia. Mümkün olduğu kadar bu değerli hukukçulara konularla ilgili sorular sorup onların fikirlerini almaya çalışıyoruz; ama takdir edersiniz ki bizim de ekibimizde çok değerli hukukçularımız var. Bir haftadır ekibimizde değerli hukukçularımız ciddi bir çalışma yaptılar.”

“Ben 24 yaşından beri bu camianın içindeyim. Galatasaray'ın her malı kendi malım kadar değerli. Burada alacağımız herhangi bir kararda baştan endişelere saygı duymakla beraber yanlış yapılacak görüşüyle lütfen hareket etmeyin. İkincisi, size şunu da temin ederim ki biz Galatasaray'ı size rağmen yönetmeyeceğiz. Yani burada söylenen maddelerle ilgili zaten sizlere gelip sormak bizim yükümlülüğümüz. Biz oldu bitti ile Galatasaray’ı yönetmeyeceğiz. Sevgili İbrahim Göknar abi. Teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Evet, hassasiyetinizi benimle paylaşmıştınız. Bu 10. maddeyi niye bugüne koyduk? Şimdi biliyorsun iki tane önemli Genel Kurul yaptık. Kısmet olursa çok ihtiyacımız olan tüzük genel kurulunu da aralık ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece bu maddenin tartışılacağı bir genel kurul yapıp hem üyelerimizi sağlık olarak bir tehlikeye da maruz bırakmamak için hem de yormamak adına buraya aldık. Sevgili Sedat kardeşim söyledi zaten ben onu bilmiyordum. Ünal bey döneminde kendisi yazmış bu maddeleri. Zaten orada hareket ettik. Üstünden geçerken de onun yazmış olduğu maddenin de içerisinde samimi değişiklikler yaptık.”

“Sayın Rıza Morova, bankalarla borcumuzu ödersek, o %35 serbest kalırsa bunu satar mıyız? diye bir soru sordu. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu da demin dediğim endişelerden bir tanesi. Bankalar Birliği’ne 2.2 milyar TL ödeme yapacağız. Ellerinde en hızlı nakde çevirebilecek teminat Galatasaray Spor Kulübü hisseleridir. İki yılda bunu ödeyecek boşluk yaratabiliyorsak zaten burada alkışlanırız. O yüzde 35 ise elimize gelirse de biz de burada zaten o %35 hisseyi Galatasaraylılara danışmadan herhangi bir hareket yapmayacak kadar Galatasaraylıyız.”

“Son derece anlıyorum çünkü ben de sizlerin yanında oturdum. Çok şeyi eleştirdim, çok kırgınlıklarım var, çok başkan eleştirdim; ama bir yerde artık bir dur dememiz lazım. Galatasaray bugün bir varoluş mücadelesi içerisinde. Diğer kulüpler de öyle ama buradan ilk çıkan biz olmak zorundayız. Hep aynı konuları konuşuyoruz. Ufak açılardan ufak tefek şeylerle çok vakit kaybediyoruz. Bakın bu kadar zamandır bunu konuşuyoruz. Bu birçok yönetime verilmiş bir yetkinin aynısıdır. Burası biraz daha kalabalık olsaydı belki 15 önerge gelecek. Galatasaray'ın bununla kaybedecek zaman yok. Lütfen bizim dönemimizde sizlere çok şeffaf olacağımızla ilgili bize güvenin demiştim. Her istenen yetkinin her yapılan işin arkasında bir şey aramayın. Bu mücadele bizim burada başarılı olma mücadelemiz değil Galatasaray'ın başarı mücadelesi. Burada patron sizsiniz. Biz sizin adınıza burada çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm emeği de sarf ediyoruz. Eleştirilere son derece saygımız var. Kötü niyet aramıyoruz. Aranızda kötü niyetli olduğuna inandığınız kişiler varsa da mücadeleyi sizlerden bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. Sizler kadar Galatasaray'la ilgili konularda endişesi olan bir başkan bir yönetim kurulu var. O sebeple arkadaşlarımın kaygılarını arzularına anlamakla beraber biz size getirdiğimiz şekliyle bizim getirdiğimiz son önerge değişikliğiyle geçmesini arzu ediyoruz. Diğer önergenin de yazıldığı şekliyle de hamlelerimizi zorlaştıracağını düşünüyoruz.  Tüzük maddelerine de harfiyen uyacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. İlave verilen önergeyi biz yönetim olarak uygun bulmuyoruz. Takdir sizlerindir. Biz sizin sunduğunuz şekliyle daha önce de içerde istişare ederek değiştirdiğimiz haliyle oylanmasına sizler tarafından tasvip edilmesini arz ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.”

Başkan Burak Elmas’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulunun revize önergesi ile üyelerimizden önerge arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda Yönetim Kurulunun revize ettiği 10.1 yetki önergesinin oy çokluğu ile kabul edilmesi kararlaştırıldı. 10.2 ve 10.3 maddeli önergeler ise oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Burak Elmas yetki onayının ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması gerçekleştirdi:

“Sayın başkan, sayın Divan Kurulu, saygıdeğer Galatasaraylılar. İstemiş olduğumuz yetkiyi bize verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu istemiş olduğumuz yetki maddeleriyle ilgili kıymetli görüşlerini buralarda tartıştığımız sevgili Galatasaraylılara da Galatasaray'ı düşündükleri ve tartıştıkları için teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz yetki bize büyük bir sorumluluk veriyor. O sorumluluğu da layıkıyla yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Tekrar teşekkür ederim”

Ardından 2021 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması safhasına geçildi. 2021 yılı bütçe tasarısını sunmak üzere Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Emre Zorlu kürsüye geldi ve sunumu gerçekleştirdi. Ardından Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, üyelerimizden gelen bazı soruları açığa kavuşturmak üzere konuşma gerçekleştirdi.  

2021 bütçesinin oy birliği ile kabulünün ardından Başkanımız Burak Elmas’ın teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi:

“Saygıdeğer Galatasaraylılar. Öncelikle hakikaten Galatasaray için çok önemli iki günün sonuna geldik. Çünkü biliyorsunuz pandemi sebebiyle gecikmiş Genel Kurullarımız, alınması gereken geciken kararlar vardı. Şu an itibarıyla artık Galatasaray zamanlama açısından normalleşme sürecine girmiş durumda. Sizin karşısına çıktığımız ilk Genel Kurul idi. Öncelikle bu iki günde hepimizden çok yorulan saygıdeğer divan başkanımız ve ekibine sizlerin adına teşekkür ederim. Çok zor, çok zor uzun bu iki günün başarıyla, Galatasaray'a yakışır bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkıları oldu. İnşallah önümüzdeki sene de genel kurulda sizi tekrar burada görürüz. En önemli teşekkür üyelerimize. Sayı istediğimiz kadar yüksek değil ama bugün sizlerin Galatasaray'a duyduğunuz ilgi sevgi ve bu saate kadar, ikinci günde burada beklemiş olmanız her konuyu burada tartışıyor olmamız Galatasaray açısından çok önemli. İki uzun Genel Kurulumuza da katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütçemize onay verdiğiniz için, sizlere ayrıca teşekkür ederim. Sizlerin güvenine layık olmak için ben ve ekip arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emanetiniz emin ellerde. Hiç merakınız olmasın. Tekrar hepinize teşekkür ederim.”