27 Ağustos 2020 Perşembe 20:28

Denetim Kurulumuzun görevi ve yetkisi hakkında

Denetim Kurulumuzun görevi ve yetkisi hakkında

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun açıklamasını kamouyuna saygıyla duyururuz.

“Değerli Galatasaraylılar,

Kulübümüz Divan Kurulu’nun 22.08.2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği aylık olağan toplantısında söz alan üyelerden bazılarının, Denetim Kurulumuzun meşruiyetini sorgulamak suretiyle gerçek dışı söylemlerde bulundukları izlenmiştir.

Aynı konuda Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi tarafından kulübümüz resmi sitesinden 08.01.2020 tarihinde yayınlanan ve hukuki durumu bilgilendiren açıklama yapılmış olmasına rağmen konunun yeniden gündeme getirilmesi üzerine ve sayın üyelerimizin gerçekleri öğrenmeleri adına bahse konu süreci tekrar hatırlatmakta fayda görülmüştür.

Bir Divan Kurulu üyemizin, 22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Divan Kurulu toplantısında, T.C. İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/1986E. ve 2019/1686K. sayılı kararı neticesinde hukuki sürecin sonlandığı ve 25.03.2019 tarihli Genel Kurulda Denetim Kurulumuz hakkında verilen ibrasızlık kararının kesinleşmiş olduğu şeklindeki ifadesi hukuken yanlıştır.

T.C. İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararı, ibrasızlık kararının iptali için açmış olduğumuz ve T.C. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/469E.sayılı dosyasında görülen davada verilen tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin olup, aynı mahkemenin aynı sayılı dosyasında görülen yargılama esastan devam etmektedir. İbrasızlık kararının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin duruşmalar devam etmekte olup, ilki 11.09.2020 tarihinde yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmemiş olmaları Denetim Kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir. Gerek tüzüğümüzde gerekse Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda ibrasızlık halinde Denetim Kurullarının görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

Aynı üyemizin, Tüzüğümüzde Yönetim Kurulu için yazılı yaptırımları emsal alarak “kıyas olarak onlar da seçime gitmeli diyebiliriz” ve “Denetim Kurulu’nun hukuki varlığı sona ermiştir, müstafi sayılmalı, günlük işlerle uğraşmalı” şeklindeki söylemleri herhangi bir yasa, kural ve tüzük hükmüne dayanmayan, kişisel beklentilerinden öteye geçmeyen geçersiz ve mesnetsiz ifadelerdir.

Bir diğer üyemizin konuşmasında ise; Denetim Kurulu’nun hangi dönemleri denetleyebileceğine ilişkin sözlerinin hiçbir dayanağı yoktur. 2018 yılına ait denetim raporumuzun II-1,2,3 bölümleri incelendiğinde, hem önceki dönemlerde belirlenmemiş veya raporlanmamış konuların, hem de cari yıla ait tespitlerimizin yer aldığı açıkça görülmektedir.

Denetim Kurulumuz, Tüzüğümüzden ve Genel Kurulumuzdan aldığı yetki ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıklarını hem kendi dönemlerini hem de ibra edilip edilmemesinden bağımsız olarak geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde denetleme yetkisine haizdir. Zaman sınırlaması olmaksızın görevimizin başında olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu