9 Haziran 2022 Perşembe 13:55

Divan Kurulu Başkanlığı'ndan bildirilmiştir

Divan Kurulu Başkanlığı'ndan bildirilmiştir

Tüzüğümüzün seçimlerle ilgili 71, 74 ve 78 maddelerini üyelerimizin dikkatine sunmakta yarar görüyoruz. Bu suretle seçime katılan üyelerin oylarının geçersiz olmasının önlenmesi mümkün olacaktır.

KİMLİK SORMA
MADDE  71: Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Kurul giriş kartı ile birlikte Kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini göstermek zorundadır.

OY PUSULALARININ KULLANILIŞI
MADDE 74: Seçimlerde yalnız boş birleşik oy pusulaları ile Başkan adayları adına Divan Kurulu Başkanlığı tarafından bastırılmış olan birleşik oy pusulaları kullanılır.

Basılı birleşik oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz.

Boş birleşik oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın üye ve yedek üye bölümüne aday olmuş ya da aday gösterilmiş yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur.

Bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz.

Başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise tüm adlar; öteki organ ve kurullarda üye ve yedek üyeler için Tüzük'te belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır. 

Başka bir deyişle boş birleşik oy pusulası (Beyaz liste) kullanmayı tercih eden üyeler, geçerli olabilmesi için;

Yönetim kurulu için en az : 6 İsim,
Yönetim kurulu yedek üyeleri için en az : 4 İsim,
Denetim kurulu için en az : 3 İsim,
Denetim kurulu yedek üyeleri için en az : 3 İsim,
Disiplin kurulu için en az : 4 İsim,
Disiplin kurulu yedek üyeleri için en az : 3 İsim,
Sicil kurulu için en az : 4 İsim,
Sicil kurulu yedek üyeleri için en az : 2 İsim yazmak zorundadırlar.

Eksik aday ismi ile düzenlenen oy pusulası geçersiz olur. Önerilen isimlerin aday olmuş veya aday gösterilmiş üyelerden seçilmesi zorunludur.

OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI VE GEÇERLİ OY PUSULALARI
MADDE 78: Geçerli oy zarfları 77. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra Divan Kurulu Başkanlığı zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

78.1) Geçersiz oylar;
78.1.1) Üzerinde Divan Kurulu Başkanlığının mühürü olmayan oy pusulaları,
78.1.2) Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa hepsi,
78.1.3) Bir zarfın içinden basılı birleşik oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa her ikisi de,
78.1.4) Bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış, işaret konmuş olan basılı birleşik oy pusulası çıkarsa o oy pusulası,
78.1.5) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu dilimlerinde, o kurulun üye ve yedek üye  sayılarının yarısından az sayıda isim yazılmışsa o oy pusulası,
78.1.6) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasında Kulüp üyesi olmayan kişilerin adlarının yazılmış olması halinde o oy pusulası, geçersiz sayılır.
78.2) Geçerli Oylar;
78.2.1) Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa biri,
78.2.2) Bir zarfın içinden bir basılı birleşik oy pusulası ile doldurulmamış bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa, basılı birleşik oy pusulası geçerli sayılır.

11 Haziran 2022 tarihli seçim genel kurulunun Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

A. Aykutalp Derkan
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı