2 Haziran 2020 Salı 14:19

Galatasaray Spor Kulübü 2020 Yılı Üyelik Başvuru Süreci Hakkında

Galatasaray Spor Kulübü 2020 Yılı Üyelik Başvuru Süreci Hakkında

Galatasaray Spor Kulübü üyelik başvuru süreci, tüzüğümüzde 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında öngörülmektedir.

COVID-19 Pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında;

1 – Başvurular Ali Sami Yen Stadı’nda, 11.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arası sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim alınacaktır.

2 - Başvuru formları www.galatasaray.org sitesinden, Ali Sami Yen Stadı Sicil Kurulu'ndan ve GS Kalamış tesislerinden temin edilebilir.

Başvuru formu ile birlikte, TÜM GRUPLAR için Nüfus Sureti, Adli Sicil Kaydı, 6 adet vesikalık fotoğraf, ilaveten A Grubu için Galatasaray Lisesi Diploma kopyası veya okuldan alınacak belge, C Grubu için ilgili federasyondan hangi yıllarda Galatasaray Spor Kulübü adına yarışmalara katıldığına ilişkin belge teslim edilmelidir.

GSK tüzüğünün 11. Maddesi uyarınca “Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerli” olup, eski başvurular değerlendirmeye alınmayacağından 2020 yılı için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu vesile ile büyük Galatasaray ailesinin değerli bireyleriyle sarı-kırmızı çatımız altında her daim birlikte olmayı diler, saygılarımızı sunarız. 

Galatasaray Spor Kulübü

Sicil Kurulu İletişim

sicil@galatasaray.org

0212 305 19 05

GSK ÜYELİK - İLGİLİ TÜZÜK MADDELERİ

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

MADDE 9:

Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran - 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU İŞLEMİ

MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;

10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,

10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,

10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,

10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,

10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.