27 Şubat 2023 Pazartesi 09:59

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çağrı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çağrı

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle 18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi, Haliç Salonu Beyoğlu, İstanbul adresinde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aramaksızın 25 Mart 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü
Yönetim Kurulu 

 

Gündem

1.     Açılış,

2.     Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4.     Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5.     Faaliyet raporunun sunulması,

6.     Denetim Kurulu raporunun okunması,

7.     Raporlar hakkında görüşme,

8.     Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9.     Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10.  Yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak A.Ş.’nin, Kulübümüz iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş.’den devralınması hususunda Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 19.fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

11.  Kulübümüzün ve bağlı iştiraklerimizin akdetmiş olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine İlişkin akdedilen Ek Protokol ve Tadil Sözleşmesi hükümleri gereği, Kulübümüzün maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Semti, 106 Pafta, 1097 Ada, 61 Parselde kayıtlı 8-9 ve 10 numaralı bağımsız bölümler üzerinde Konsorsiyum Bankaları lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek,rehin,kira vs.haklar) ve mükellefiyetler tesis etmek hususunda Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 10.fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.  Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13.  Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14.  Dilekler.

Not: Üyelerimizin ulaşımını sağlamak amacıyla Yeşilköy Çınar Hotel ve Kalamış Galatasaray Tesisleri önünden saat 09.00’da servis kaldırılacaktır.