6 Mart 2017 Pazartesi 09:44

Mart Ayı Divan Toplantısı

Mart Ayı Divan Toplantısı

Değerli Üyemiz;

Divan Kurulumuzun Mart ayı Olağan Toplantısı, 08 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 13:30’da Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılacaktır. Sayın üyelerimizin teşriflerini rica eder, bu vesile ile iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımızla,

İrfan Aktar
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı

 
 
GÜNDEM:
 
1-Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,
 
2-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
 
3-Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in güncel konularla ilgili açıklamaları,
 
4-Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali–idari–sportif raporun yönetim kurulu tarafından sunulması,
 
5-Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenen mali–idari–sportif raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesi,
 
6-Gündemin 4.maddesinde sunulan rapor ve 5.maddesindeki denetim kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
 
7-Güncel konular ve dilekler.