27 Kasım 2020 Cuma 15:22

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü