23 Şubat 2018 Cuma 09:58

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın” aşağıdaki gündemle 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 31 Mart 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5. Faaliyet raporunun sunulması,

6. Denetim Kurulu raporunun okunması,

7. Raporlar hakkında görüşme,

8. Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9. Denetim Kurulu'nun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10. Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

11. 2018 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

12. Dilekler.

 

 

Tüzüğümüzün 25.-26.-27. ve 28. madde esaslarına göre ve tüzüğümüzün 31.maddesi gereğince Yıllık Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılacak, mali vecibelerini yerine getirmiş üyelerimizin isim listesi  için TIKLAYIN

 

24-31 Mart 2018 tarihinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde "Yıllık Olağan Genel Kurul Raporları" tüzüğümüz gereğince sitemize yüklenerek üyelerimizin değerlendirmesine sunulmuştur. Kulüp üyelerimize açık olan raporlara giriş için gerekli şifre, üyelerimizin kulüp kayıtlarında bulunan cep telefonlarına SMS olarak gönderilmiştir. Raporlara www.galatasaray.org/genelkurul2018 adresinden ulaşılabilir.