26 Şubat 2019 Salı 10:33

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın” aşağıdaki gündemle 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium toplantı salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 23 Mart 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması karar verilmiştir.

Gündem

1.         Açılış,

2.         Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3.         Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4.         Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5.         Faaliyet raporunun sunulması,

6.         Denetim Kurulu raporunun okunması,

7.         Raporlar hakkında görüşme,

8.         Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9.         Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10.       E-Spor Federasyonu’nun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, E-Spor Şubesinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

11.       2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermiyor olması ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

12.       Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13.       2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14.       Dilekler.