28 Şubat 2020 Cuma 09:59

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın aşağıdaki gündemle 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Oditoryum toplantı salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 28 Mart 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
4- Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,
5- Faaliyet raporunun sunulması,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması,
7- Raporlar hakkında görüşme,
8- Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
9- Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,
10- Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,
11- 2020 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,
12- Dilekler.