ALTINCI KISIM - SOSYAL TESİSLER

ALTINCI KISIM - SOSYAL  TESİSLER

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

ALTINCI KISIM
SOSYAL TESİSLER


TANIMI
MADDE 155: Sosyal tesisler, Kulübün üyeleri, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara bu Tüzük'te ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar içinde sosyal olanaklar sağlamak, üyeleri birbirine kaynaştırmak ve doğadan yararlandırmak amacı ile kurulmuş tesislerdir.

YARARLANMA
MADDE 156: O yılki Kulüp ödentisini ödemiş olan Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve aile bireyleri sosyal tesislerden yararlanabilirler.

AİLE BİREYLERİ
MADDE 157: İşbu Tüzük'te aile bireyi diye tanımlanan kişiler üyelerin;
157.1) Eşleri,
157.2) 18 yaşına kadar ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşuluyla 25 yaşına kadar çocuklarıdır.

ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE EŞİNİN VE AİLE BİREYLERİNİN DURUMU
MADDE 158: Üyenin ölümü halinde:
161.1) Eşine,
161.2) 18 yaşına ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşulu ile 25 yaşına kadar çocuklarına,
Sosyal Tesislerden yararlanma bakımından aile bireyi işlemi yapılır.

ONUR LİSTESİNE GEÇEN GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIŞIKLIĞI
MADDE 159: Galatasaray İlköğretim Okulu ve Galatasaray Lisesi'nde onur listesine geçmiş olan öğrenciler eğitimde başarıyı özendirmek amacı ile okul müdürlüğünün yazılı belgesi ve veli veya vasileri ile birlikte başvurduklarında yararlanma payı ödemeksizin o yıl sosyal tesislerden yararlanabilirler.

ÖDENTİSİZ YARARLANMA
MADDE 160: Kulüp Başkanı, her yıl Kulübün prestiji ve yararları açısından gerekli gördüğü kulüp üyesi olmayan en çok 10 (on) kişiye ödentisiz olarak sosyal tesislerden yalnızca bir takvim yılı için yararlanma olanağı verebilir.

TESİSLERİN YÖNETİMİ
MADDE 161: Lokal ve tesisler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenen tesis müdürleri tarafından yönetilir.