DÖRDÜNCÜ KISIM - KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ, STADIN İSMİ

DÖRDÜNCÜ KISIM - KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ, STADIN İSMİ

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

DÖRDÜNCÜ KISIM
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ, STADIN İSMİ

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
MADDE 134: Yönetim Kurulunca hazırlanan bir yönetmelik ve programla her yıl Ekim ayı içinde Kulübün kuruluş yıldönümü töreni yapılır.
Bu törende Kulüp Başkanının konuşmasından sonra hazır bulunan ve bu görevi daha önce yapmamış olan üye numarası itibarı ile en kıdemli üye tarafından yaş kütüğüne o yılın çivisi çakılır.
Bir yıl içinde Kulüpçe kazanılmış ödüller, alınmış armağanlar Kulüp Müzesine teslim ve mal edilir.

STADIN İSMİ
MADDE 135: Kulübün kurucularından ve 1 (bir) numaralı üye Ali Sami Yen'i anmak için Kulübün üst hakkından yararlandığı stadyuma Ali Sami Yen Stadı adı verilmiştir.
Stadyum değişikliği halinde, stadyumun bulunduğu komplekse Ali Sami Yen Spor Kompleksi adı verilir.
Kulübün yararlandığı spor tesislerine Kulüpte simge olmuş gerçek kişiler hariç kalıcı olarak herhangi bir gerçek kişinin ismi Genel Kurul kararı olmaksızın verilemez. Bu isimlerin başında mutlaka Galatasaray isminin bulunması zorunludur.