YEDİNCİ KISIM - DİĞER KONULAR

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

YEDİNCİ KISIM
DİĞER KONULAR


GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRÜNÜN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MADDE 162: Galatasaray Lisesi Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

YÖNETMELİKLER
MADDE 163: Tüzük'ün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikler gerektiğinde Divan Kurulunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, doğrudan ya da Genel Kuruldan geçirilerek yürürlüğe konur.

SPOR DALLARININ YÖNETİMİ :
MADDE 164: Kulübün bütün spor dallarının yönetimi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her spor dalı için gerekli gördüğü komite ve danışma kurullarını kurabilir.

VAKIF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
MADDE 165: Kulüp, ihtiyaç sahibi üyelerine yönetmeliklerine uygun olarak ve belgeleri karşılığında sağlık yardımı yapmak, cenazeleriyle ilgilenmek ve üyeleri arasında sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve sürdürmek amacı ile vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.