28 Ekim 2010 Perşembe 17:38

Kamuoyuna Açıklama: Habertürk İnternet Sitesi

Kamuoyuna Açıklama: Habertürk İnternet Sitesi

Habertürk İnternet Sitesi'nde, kulübümüz 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın isminin de yer aldığı bir haber yayınlanmıştır. Tamamen asılsız bir duyumdan kaynaklandığı anlaşılan bu habere ilişkin olarak Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın sözkonusu internet sitesi yönetimine gönderdiği açıklamayı aynen yayınlıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü


Habertürk internet haber sitesi yöneticiliğine,

28.10.2010 tarihli internet sitenizde yer alan “bu iş çok can yakacak” başlıklı Bülent Yıldırım- Ankara imzalı haber yayınlanmıştır. Mezkur haberde adı geçen Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ya atfen verilen bilgiler ve içerik tamamen gerçek dışıdır.

Zira işbu olayla ilgili Prof.Dr. Mehmet Helvacı’nın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve haberde sözü edildiği gibi “ifade sahibi” sıfatıyla ya da başka bir sıfatla müfettişe ifade vermemiştir.

Haber içeriğinde belirttiğiniz Avukat N.Y tarafımızdan tanınmamaktadır. Tanımadığımız böyle bir avukata da hukuki yardım yapmamız sözkonusu değildir.


Yasal yollara başvurmak zorunda kalmayacağımız ümit ve temennisiyle keyfiyeti bilgilerinize sunar, yanlışlığın düzeltilmesini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr. Mehmet Helvacı