16 Eylül 2019 Pazartesi 18:51

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ‘nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 2.700.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

EK: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787567