6 Eylül 2019 Cuma 19:58

Yönetim Kurulu Komitelerine Atamalar Hakkında

Yönetim Kurulu Komitelerine Atamalar Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

1. Komite Üyesi Mustafa Ergi'nin Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Emre Uğurlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmasına,

2. Komite Üyesi Mustafa Ergi'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Emre Uğurlu'nun Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi olarak atanmasına,  

3. Komite Üyesi Mustafa Ergi'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Emre Uğurlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.