2 Temmuz 2021 Cuma 18:31

Önemlilik Eşiği Tespit Edilmesi Hakkında

Önemlilik Eşiği Tespit Edilmesi Hakkında

Yönetim Kurulumuzun 02.07.2021 tarihli kararı ile; Şirketimizin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda;

  1. Kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net   değerinin % 25'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi;
  2. Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10’una ve katlarına ulaşması,
  3. Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması
  4. Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması,

işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.