11 Eylül 2021 Cumartesi 08:55

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Derneğimizin 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği, Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 16 Ekim 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem

 1. Açılış 
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması, 
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi, 
 4. Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması, 
 5. 2019 yılı Faaliyet raporunun okunması, 
 6. 2019 yılı Denetim raporunun okunması, 
 7. 2019 yılı raporları hakkında görüşme, 
 8. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı hesap dönemi için Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması
 9. 2019 yılı hesap dönemi için Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması, 
 10. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması
 11. Dilekler