11 Eylül 2021 Cumartesi 08:56

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Derneğimizin 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği, Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 17 Ekim 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem

 1. Açılış 
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması, 
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi, 
 4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması, 
 5. 2020 yılı Faaliyet raporunun okunması, 
 6. 2020 yılı Denetim raporunun okunması, 
 7. 2020 yılı raporları hakkında görüşme, 
 8. Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı hesap dönemi için Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
 9. 2020 yılı hesap dönemi için Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,
 10. Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 10.12. ve 19. Fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesine, 

10.1.    Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin akdetmiş olduğu 19.03.2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sözleşmesinin hükümleri gereği teminat olarak verilmiş taşınır ve taşınmazlar  dışında ilave bir teminat verilmemek üzere,   mevcut  kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde Konsorsiyum Bankaları lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesisi ile kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne surette olursa olsun Konsorsiyum Bankaları lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden ve/veya 3. Kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması veya yeni hisse satın alınması,  

10.2.     Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmazların; 

Florya Arazisi (İstanbul İli Bakırköy İlçesi, Florya Mahallesi, ait 75 pafta, 292 ada, 220 parsel,  76 pafta, 1032 ada, 19 parsel ve 79 pafta, 1032 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz), Mecidiyeköy Binası (İstanbul İli Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta  1199 Ada, 385 Parselde kayıtlı taşınmaz), Mert Kule Apartman Daireleri (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Mahallesi 106 pafta, 1097 ada ve 61 parseldeki 8, 9 ve 10 nolu daireler)  ve tesislerin; Beyoğlu Binası (İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mah. 469 Ada, 26 Parselde kayıtlı taşınmaz), Kalamış Sosyal Tesisleri (İstanbul İli Kadıköy ilçesi Fenerbahçe yarımadası, 427 ada, 16-17 parselde yer alan tesis), Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri (İstanbul İli Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi, 384 ada ve 7 parselde yer alan tesis), Küçükçekmece Kürek Tesisleri (İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi 7756 ve 7871 parsel sayılı taşınmaz), Kemerburgaz Arazisi (İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 3427,3428 ve 3430 parseller ile bu parseller arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı içeren taşınmaz), Büyükçekmece Arazisi, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mahallesindeki taşınmaz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi,  İ. Ayazağa Mah, 3 Ada, 33 Parselde kayıtlı taşınmazın kısmen ve/veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde derneğimiz lehine ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edilmesi ve yeni gayrimenkullerin ve/veya ayni hakların Derneğimize kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bu yeni edinilen gayrimenkuller üzerine 3. kişiler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, 

10.3.     Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin hisse senetlerini almak veya sermaye artırımlarına katılmak, 

 1. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,
 2. 2021 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması, 
 3. Dilekler