31 Temmuz 2022 Pazar 17:57

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yönetim Kuruluna verilecek bazı yetkilerin görüşüldüğü toplantıda talep edilen tüm yetkiler Genel Kurulumuz tarafından kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu tarafından görüşülen ve onayı alınan maddeler aşağıdaki gibidir:

- Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna, aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesine,

- Derneğimiz üyelerinin kullanımına özgü sosyal tesis olarak faaliyete geçirilmesini teminen Galatasaray Adası’nı teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve Derneğimiz lehine irtifak hakkı bulunan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller, bu parseller çevresinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ve Kuruçeşme sahilindeki iskele alanı ve Derneğimiz mülkiyetindeki  369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid ve  tasarruflarda bulunmak, inşaat yapmak, inşa edilen yapıları nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden bağış toplanmak suretiyle finansman sağlamak (GALATASARAY ADASI), 

- Yetki taleplerine konu gayrimenkul projelerine ilişkin yapılacak inşaat faaliyetlerinin,  dört büyük bağımsız denetim firmasından (Deloitte, E&Y KPMG ve PWC) birinin gözetiminde gerçekleştirilmesi, inşaat faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız bir ihale komisyonu kurulması, bu komisyon aracılığıyla şartnameler oluşturulması, katılımcı sayısını artırmak için açık ihalelerin basın yoluyla kamuya duyurulması, ihalelerin canlı olarak Derneğimiz bünyesindeki mecralardan birinden yayınlanması, ihale komisyonunun seçtiği ulusal veya uluslararası bir proje yönetim şirketi ile projenin tüm süreçlerinin yürütülmesi; ihale sonucu firma seçiminin, ihale komisyonu, projelere atanacak uluslararası veya ulusal proje yönetim şirketi, yukarıda sıralanan dört büyük denetim firmasından bir tanesi ve ilgili bankanın katılımı ile gerçekleştirilmesi; söz konusu projelerden elde edilecek gelirin tamamı blokeli hesaplarda tutularak öncelikle Derneğimizin ve bağlı ortaklıklarının finansal ve vadesi geçmiş ticari borçlarının ödenmesi ile inşaat harcamalarında kullanılması, kalan paranın ise alt yapının geliştirilmesinde ve Derneğimizin geleceğinin, mali bağımsızlığının ve sürdürülebilirliğinin teminatı olmak üzere yapılacak olan yeni projelerde kullanılmak üzere oluşturulacak blokeli birikim hesaplarına aktarılması, aktarılacak bu paranın ise  genel kurulun onayının alınması suretiyle kullanılabilmesi koşuluyla,

Derneğimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya Mahallesi, 79 pafta, 1032 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın civarındaki parselleri satın almak, mevcut ve satın alınan tüm bu  parsellere ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat ve bu taşınmazlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu  parselleri ya da parsellere ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını gerçekleştirmek,  bu taşınmazlara  ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, parseller üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak (FLORYA ARSASI),

- Derneğimizin maliki olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385  Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin olarak, her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmaz üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat ve taşınmaz üzerinde  kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu taşınmazı kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını gerçekleştirmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak (MECİDİYEKÖY BİNASI),  

- Yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla Kulübümüz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön izin sözleşmeleriyle Derneğimize tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 3427, 3428 ve 3430 no’lu parselleri içeren toplam 102.233,89 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazın üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat  taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla civarındaki taşınmazları Derneğimizin tasarrufuna kazandırmak ve bu suretle mevcut taşınmazımızın alanını genişletmek için yeni  haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak, (KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ),

- Derneğimizin geleceğinin, mali bağımsızlığının ve sürdürülebilirliğinin teminatı olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihine kadar taşınmazın nitelikleri ve bütçesi genel kurula bildirilmek üzere yeni taşınmaz ve/veya ayni hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, ileri vadeli satın alma söz konusu olması durumunda satın alınacak taşınmaz üzerinde satıcı lehine teminat verilmesine,

- Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak; yukarıda belirtilen 4.2., 4.3 ve 4.4. maddelerdeki yetki taleplerine konu projeler ile ilgili finansman sağlanabilmesi için yeni kredi sözleşmeleri imzalamak, bu suretle ve sadece Derneğimizin mülkiyetine kazandırılacak olan yeni taşınmazlar üzerinde bankalar lehine ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek,

- Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası’nda yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, sergi/etkinlik/reklam alanı ve benzeri alanların; kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme sözleşmelerinin yapılması.

Başlangıçta oturumu yönetecek olan Divan Kurulu Heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu tarafından oylandı. Oylama sonucunda Metin Sinan Aslan başkanlığında heyet oluşturuldu.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını feda etmiş olan kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile yakın zamanda yaşamını yitirmiş olan üyelerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla toplantı gündemine geçildi.

Başkanımız Dursun Özbek, kulübümüzün bugünkü  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

“CUMHURİYETİN 100’Ü GALATASARAY’DIR”

Başkanımızın sözleri şu şekilde:

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Heyeti, Değerli Galatasaraylılar, Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler, Hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Galatasarayımızın geleceğine dair önemli kararları almak için yetki genel kurulumuzda birlikteyiz. Tüm üyelerimize zamanlarını ayırıp, genel kurulumuza katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimizden bugüne yaklaşık 1,5 ay oldu. Bu süreçte neler yaptığımızdan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum.

Size seçim dönemi bir söz vermiştik. Çok kısa bir sürede adamızdaki çalışmaları tamamladık, sözümüzü tuttuk. Sadece bir gün o da bayramın birinci günü durdu çalışmalarımız… Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası Adamız olacak. Özellikle Avrupa Yakası’nda üyelerimizin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da Adamız var artık eskisi gibi… Bunu başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Ayrıca, adamızdaki tapulu arsamızın yanında yer alan Milli Emlak’a ait bölümlerinin irtifak hakkını 30 yıllığına Galatasaray’ın kullanımına aldık.

Kemerburgaz arazisinin Galatasaray’ın geleceği için çok değerli olduğuna inanıyorum. Kemerburgaz’da Milli Emlak’a ait 3 parselin üst kullanım hakkını 30 yıllığına aldık. Eğer bugün sizin teveccühünüzle yetkiyi alırsak, Galatasaray’ımızın geleceğini bu araziye kuracağımız futbol takımı ve altyapı tesisleriyle inşa etmeyi planlıyoruz. Sadece bugünün başarılarını değil Galatasarayımızın geleceğini buradan yetişen gençlerle garanti altına alacağız sevgili arkadaşlar… 

Biliyorsunuz, önümüzdeki sene Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. Yılı… Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyet’in 100’ü Galatasaray’dır değerli arkadaşlar…

Bu amaçla, en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmak için çalışıyoruz. Ama şunu unutmamalıyız; bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi, sadece bugünü değil geleceği de düşünmek zorundayız. Galatasaray’ın bir lirasının bile hesabını yaparak hareket etmemiz gerekiyor.  Bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğimizi burada bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum.

Arkadaşlarımızla beraber bugünkü gündem için detaylı bir çalışma yaptık. Tamamıyla şeffaf, sadece yapılmak istenen projelere yönelik bir yetkiyi genel kurulun takdirine sunuyoruz. Genel, ucu açık bırakılmış bir yetki talep etmiyoruz sevgili arkadaşlar…

Galatasaray tarihinde ilk defa, yönetim olarak kendimizi sınırlandırarak, 4 aşamalı denetim ve onay sürecini de bu yetkiye dahil ettik. Bu yetki ile gerçekleştirilecek ihale süreçlerinin yöntemi ve projeler neticesinde oluşacak gelirin nasıl kullanılacağına dair bilgileri de arkadaşlarım birazdan detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacak. Bu yaklaşımımızın önümüzdeki dönemlere örnek olmasını ümit ediyorum.

Bugün sizden yetki istediğimiz konuların hepsinin üzerinde detaylı bir şekilde çalışıldı, tüm hesapları yapıldı. Üzerimizdeki borç ve faiz yükünün azaltılmasının yanında yarına daha güçlü bir Galatasaray bırakmak için de bu projelerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ama bu projelerden daha önemlisi bizim tüm Galatasaraylılar olarak birlik olmamız sevgili arkadaşlar… Galatasaray’ı daha iyi günlere ulaştıracaksak, bunu hep birlikte çalışarak başaracağız.  Bunun için, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var.

En önemsediğim yetki Bankalar Birliği Yapılandırma  Anlaşması’ndan çıkmak. Bu anlaşma yapılırken elzemdi. Bu anlaşma o gün Galatasaray’ın önünü açtı. Galatasaray’ın ihtiyaçları çerçevesinde o gün ben de olsam yapardım. Bugün geldiğimizde elimizdeki imkanların kullanılması suretiyle bu anlaşmanın Galatasaray’a getirdiği mecburiyetler artık kabul edilemez. Onun için bizi yetkilendirirseniz belli süreci takip ederek bu yapılandırma anlaşmasından çıkacağız. Bu yapılandırma anlaşması ile ilgili çeşitli yorumlar var. Hiçbirisine de haksız diyemeyiz. Farklı görüş açıları var. En önemlilerinden bir tanesi düşük bir faiz ile uzun bir vadeye yayılmış olan Galatasaray’ın borçlarının neden kapatıldığı. Faiz bugün için düşük. Dolayısıyla bir fon oluşturduysan bunu başka yerde kullan deniyor. 

“KAZANCIMIZIN TÜMÜNÜ FAİZE YATIRAMAYIZ”

Buradaki farklı düşündüğüm husus şu. Yapılandırma anlaşması TLREF artı 1,5 şeklinde fiyatlandırılmış. Bu düşük fiyata rağmen senede yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyoruz. TLREF bugün yaklaşık 14,5. Bugün piyasa faizi yüzde 25’ten yüzde 40’a 50’ye kadar çıkan, ne olduğu tam anlaşılmayan bir faiz sistemi var. Bu kadar büyük faiz farklılıkların olduğu bir dönem geçmişte fazla yok. Merkez Bankası’nın günlük olarak tayin ettiği TLREF her an değişebilir. Bu kadar düşükken 400 milyon TL faiz ödeyen kulübümüz, TLREF’in mecburiyetler karşısında değişip 20’ye, 30’a çıkarsa ödeyeceği faizi tahmin tahayyül edin. 1 milyardan başlar, 1,5 milyara kadar gider. Biz bu faizi bu durumda nasıl öderiz? İnanın bana çok ince hesaplar yaptık. Kazancımızın tümünü faize yatırsak zor baş ederiz. Onun için önümüzde bir imkan varsa. Bizim bu faiz yükünden kurtulmamız için önümüzde bir imkan varsa bunu kullanalım. 

Zaten sizden onay aldıktan sonra yapacağımız projelerden gelecek nakit akışı bazıları 4-5 aydan sonra başlıyor, bazıları da 8 aydan sonra geliyor. Bugünkü TLREF burada kalıyor mu kalmıyor mu, piyasa faizleri nedir bakacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum. Galatasaray’ın menfaati neredeyse bizim uygulamamız o yönde olacaktır. 

Diğer bir konu Galatasaray Adası. Galatasaray Adası’nın durumu hepimizce malum. Ada’da Galatasaray’ın 1957’de rahmetli Sadık Abi tarafından kazandırılmış 2500 metrekare parseli var. Tapulu mülkiyeti var. Sağında ve solunda Milli Emlak’a ait voli alanı var. Bu voli alanları geçmişten beri yıllık kiralama bedelleri ile kullanılmış. Bugün Ada’yı getirdiğimiz nokta, bu voli alanlarının da üst kullanım hakkını aldık. Bu üst kullanım hakkını almak Galatasaray için tarihi bir gündür. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Sayın Murat Kurum’un büyük dahli vardır. Lütfen onları da alkışlayalım değerli Galatasaraylılar. 

Üst kullanım hakkını aldık. Üst kullanım hakkını aldıktan sonra burayı geliştirmemiz lazım. Buralarda proje yapmak, Ada’yı üyelere daha iyi hizmet verecek şekilde geliştirmek mümkün. Onun için sizden yetki istiyoruz. Ada’yı daha mükemmel, size daha iyi hizmet edebilmesi için yetki istiyoruz.

“GALATASARAY’IN FAYDASINA BİR İŞ VARSA, BİZ ORADAYIZ”

Florya arsası… Florya’da Galatasaray’ın 20 dönüm arsası var. Tapusu bize ait. Aynı zamanda bitişiğinde Emlak Konut’a ait 40 dönümlük bir arsa var. Geçmişte bu iki arsanın birleştirilmesi suretiyle proje yapmak için bundan 5 sene evvel başladık. O zamanki projede Emlak Konut’a ait kazancın kendisine, Galatasaray’ın arsasının kazancı da kendine idi. Bugün geldiğimiz noktada rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz bu ilk projenin yapılmaması yönünde irade koydu. Bugün bu irade sonucunda Galatasaray’a bir fırsat geldi. Bize ait olmayan 40 dönüm arsanın da satın alınması, dolayısıyla 60 dönüme çıkan bu imarlı, geliştirilecek arsanın tümünün Galatasaray’a gelmesi fırsatı çıkmıştır. Bazılarının dediği gibi bu, seçim döneminde hazırlanmış bir proje değildir. Bu projeler bundan 5-6 evvel geriye gidiyor. İki arsanın birleştirilmesi ve Galatasaray’a çok kuvvetli bir fon yaratılması projesi de değerli başkanımız Sayın Burak Elmas döneminde başlamıştır. Burak Başkan ile birlikte bu projeyi geliştirdik. Sayın Erden Timur da o zaman bu geliştirme projelerine dahildi. Onunla birlikte Emlak Konut’a yaptığımız ziyaretlerde Emlak Konut’u bu yönde ikna etmeye çalıştık. 

Değerli Galatasaraylılar. Biz yönetimde olalım veya olmayalım. Hiç önemli değil. Galatasaray’ın faydasına yapılacak bir iş varsa biz oradayız. Onun için çok uzun süreden beri emek verilen bu Florya projesi, Galatasaray’a çok önemli fon yaratacaktır. Kemerburgaz’ın yapılması, Mecidiyeköy’ün geliştirilmesi, bugün gündeme getirmediğimiz spor salonunun yapılması buradan üretilecek fon ile mümkün olacaktır. Galatasaray’ın spor tarihinde hiç yapılmamış bir şey. Amatör şubeler, basketbol, voleybol, yelken, yüzme, kürek… Bunların hepsi Sportif A.Ş.’den gelecek desteklerle mümkündü. Kendi ayakları üzerinde durması mümkün değildi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki, sürdürülebilir başalarıları hem futbolda hem amatör sporlarda Sportif A.Ş.’nin desteği olmadan, derneğimiz vasıtasıyla yaratılan fonların yardımıyla sürdürmesini sizden alacağımız yetkiyle birlikte istiyoruz. Lütfen Florya projesini böyle değerlendirin. 

Kemerburgaz projesine zaman zaman lehte ve aleyhte yorumlar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a ait 30 yıllık üst kullanım hakkını aldık. Orada ilk faaliyetlerimize başladık. Bu proje de yeni değil. Bu projeyi de tam 6 sene evvel yaptık. Florya’ya bir gidin. Sadece Florya’ya değil, Ergun Gürsoy Tesisleri’ne ya da Küçükçekmece Tesislerimize gidin. Kalamış’ta sutopunu icra ettiğimiz bölümleri bir gidip gezin. 40-50 sene değerli büyüklerimiz bu yatırımları yapmışlar. Peki 50 senedir biz neredeyiz? 50 senedir yapılanlarla mı iktifa edeceğiz? Onun için Florya projesi, burada oluşturulacak fonların, altyapı, tesisleşme ve yenilemede kullanılması gerektiğini ifade ediyorum. Ben bu tesisleri gezdim ve sordum. Duş var, başlığı yok. Lavabo var, musluğu yok. Biz yönetime iletiyoruz, parasal durum malum. O yüzden yok deniyor. Bazı şeylerin projelendirilmesi, baştan çözülmesine ihtiyaç var değerli Galatasaraylılar. Florya projesi bunun için lazım. 

A takımın bir tane antrenman sahası var. Bu sezona başlamadan evvel bakımdaydı. Futbolda takımımız, ebatları uygun olmayan bir sahada sezon hazırlığı yaptı. Buna layık mı Galatasaray? Galatasaray’ı yönetenler böyle mi yönetmeli? Ben ve arkadaşlarım tesisleri ile, hem amatör hem profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen ağabeyin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindeyiz. O ki, biz bütün olimpik sporları Türkiye’ye getiren kurumuz. Tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda. 

“SEVGİ VE BARIŞ İKLİMİ GELMEZSE PROJELER YAPILAMAZ”

Mecidiyeköy’de binamız Duygun Abi döneminde başladı. Duygun abi ‘best use’ çalışması yaptırdı. O günkü en uygun uygulama şekli otel olduğu ortaya çıktı. Bana da bu inşaatın yapılması için görev verdi. O günkü şartlarda inşaatı bir yerlere getirdik. Öyle kaldı. Turizmin geldiği seviyeye baktığımız zaman ekonominin değiştiği koşullar çerçevesinde Mecidiyeköy arazimizin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için yetki istiyoruz değerli Galatasaraylılar. Hem arazilerimizi hem binalarımızı geliştirmek mecburiyetindeyiz. Onun için sizden yetki istiyoruz. Size söz verdiğimiz konular içinde Riva ve Florya arazilerini bize kazandıran büyüklerimiz, bugün çıkış yolumuzu hazırlayan üniteler olmuşsa, şu andaki görevimiz de geleceğe benzer şeyler bırakmak olmalı. Onun için sizden Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz değerli Galatasaraylılar. Size soruyorum arkadaşlar. Hiçbir tarafını eğip bükmeden, bunun neresinde Galatasaraylılık ruhuna ve Galatasaray’a hizmet etmeye aykırı bir şey var? İsteğimiz bu manada bizi yetkilendirerek, bize destek vermeniz. Bu projeler çok iyi, getirisi çok yüksek olabilir. Hep beraber, birlik olmamızın gereği var. Nefesim yettiği kadar söyleyeceğim. Biz sevgi iklimini ve barışı getiremezsek bu projelerden hiçbiri yapılamaz. Önceliğimiz barışacağız, birbirimizi seveceğiz ve hep birlikte olacağız. Buna var mısınız değerli arkadaşlarım? Teşekkür ediyorum. Bizi güçlendiren ve motive eden bu değerli alkışlarınız. Hasret olduğumuz bir şeyin peşindeyiz. Artık kol kola gireceğiz, her şeyi beraber tartışıp mutluluğunu da beraber yaşayacağız. Bunun örneğini geçen hafta Ada’da gördük. Birbirini seven, sevmeyen herkes oradaydı. Demek ki bu olabiliyor. Galatasaray Spor Kulübü’nü yöneten kişiler bu yönde irade ortaya koyarsa demek ki bu olabiliyor. Ben ve arkadaşlarım bu yönde çok istekliyiz. Ne olur bizi destekleyin. 

Gayrimenkul projelerini geliştirmek üzere Tüzüğümüzde bir madde var. 145. madde. Defalarca okuduk. 145. madde bu Tüzüğe girdiği tarihte bu Tüzüğü yazanların hiçbir zaman belki bu kadar büyük proje yapılabileceği akıllarına gelmedi. 145. maddede bu projelerin yapılması için emrettiği şartlar yeterli değil. 145. madde tamam ama yetmez. Emlakların geliştirmesinde kurulacak, yapılacak ihalelerin şeffaf olması gerekir. GS TV’den veya başka yerden yayınlanması gereği var. Siz değerli Genel Kurul Üyeleri arasından bir ihale komisyonu seçilmesi gereği var. Yönetim Kurulu bu yetkiyi alabilir. Alsa da sizin denetimi altında olacak bir ihale komisyonu kurulması lazım. Bu da yeterli değil. Yapılan projelerin büyüklüğünü dikkate aldığınız zaman uluslararası boyutta projeleri denetleyen firmalar var. Onlar da işin içine girmeli. Profesyonel anlamda projeler denetlenmeli ve üç ayda bir raporlarını vermeleri lazım. O da yetmez. Bağımsız denetçi gruplarla anlaşıp en iyi hizmet verenleriyle bu projelerin mali yapılarıyla denetlenmesinin gereği var. Bu da yetmez. Buradan istihsal edilen paraların nasıl kullanılacağının da anlatılması lazım. Yetki alırken de yaratılacak fonun nerelere harcanacağı gündeme gelecek. Siz Genel Kurul Üyelerinin tasvibine sunularak gerekli bölümlere harcanacak.

"BİZİ CESARETLENDİRİN VE DESTEKLEYİN"

Yönetim Kurulu arkadaşlarımla yaptığım istişareler çerçevesinde bugünkü Genel Kurulumuzdan ne istediğimizi, amacımızın ne olduğunu nefesim yettiğince anlatmaya çalıştım. Galatasaray Spor Kulübü 117 yıl önce kuruldu, değerli hizmetler verdi. Spor branşında Türkiye’nin en büyüğü oldu. Sosyal ve kültürel manada kendi kategorisinde Türkiye’nin en büyüğü oldu, sınırları taştı, Afrika, Avrupa, Asya’da ve her yerde tanınır hale geldi. Bu bir hizmet yarışı ise bunun üzerine bir şey koymamız gerekmez mi? Bu değerli markayı, kulübü daha da geliştirmek gerekmez mi? Çocuklarımıza, torunlarımıza bunu daha büyümüş şekilde devretmemiz gerekmez mi? Onun için sizden bu manada destek istiyoruz. Lütfen söylediklerim çerçevesinde bizi cesaretlendirin ve destekleyin. Birlikte olalım, barışalım ve birbirimizi sevelim. Bugünkü yönetimin tek amacı bunu sağlayabilmek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Başkan Dursun Özbek’in konuşmasının ardından kürsüye çıkarak projelerin detayları konusunda üyelerimizi bilgilendirdi. 

Üyelerimizden Hikmet Koyuncuoğlu, Reha Bilge, Cemal Kurum, Osman Tanburacı, Ömer Saim Oğuz, Ayhan Özmızrak, Doğan Konuk, Oktay Banlı, Metin Akalın, Selim Akel, Deniz Aras, Mehmet Bilen, İbrahim Göknar, Bülent Karadeniz, eski İkinci Başkanımız Abdürrrahim Albayrak ve ardından Metin Ünlü, Bora Yargıç, Genel Sekreterimiz Eray Yazgan kürsüden düşüncelerini dile getirdi. 

Yetki oylamalarının oy çokluğu ile kabulleriyle birlikte Divan Kurulu Başkanımız Aykutalp Derkan, Genel Kurul Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Hayri Kozak ve Osman Tanburacı kürsüye çıkarak görüş bildirdiler ve toplantı sona erdi.

Toplantının tamamını YouTube kanalımızdan seyretmek için TIKLAYIN!