Denetim Sicil Disiplin Kurulları

Denetim Sicil Disiplin Kurulları

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

9750 Ertay Örmen 
13857 Emir Otluoğlu
15383 Reha Ünsay
 
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

11802 A. Günhan Aksoy
15498 Başar Gündüz
 
SİCİL KURULU ASIL ÜYELER
5281 Mehmet Bilen
7806 Jale Ayşe Karaveli
8054 Selçuk Erdoğmuş
8273 Sedat Vanizör
8446 Enis Boeno
10426 Aykut Uzunoğlu
11675 Necdet Tarakçı
 
SİCİL KURUL YEDEK ÜYELER
8920 Neslihan Cengiz
9925 Tayfun Ayrancı 
11781 Emre Dai

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELER
4191 Ali Salih Özçakır
4645 M. Ömer Akad
4799 Alev Oraloğlu
4840 Ayhan Yeğinsu
8234 Tayfun Akgüner
8440 H. Akın Ketenci
8785 M. Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

7215 Ahmet Kalafatoğlu
7652 Turgut Bilgin
9031 Necati Tunç Sengül