Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı

Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı

Sandık Kulübümüzün yan kuruluşudur. Tüzel kişiliği yoktur.  Taşınmazlar Kulüp adına tescil edilir, kullanım hakkı sandığa aittir.

Amacı:  İhtiyaç sahibi üye ve çocuklarına Sağlık Yardımları Yönetmeliğine uygun olarak ve belgeleri karşılığında Sağlık yardımı yapmak, cenazelerini kaldırmak, üyeler arasında Sosyal Dayanışmanın gelişmesini sağlamak olanaklar yaratmak, sürdürmek ve bunlar için gerekli kaynakları bulmak amacı ile kurulmuştur.

Üye olmak:   Sandığa ancak kulübe kayıtlı ve ödentilerini ödeyen üye olabilir ve sandıktan yararlanabilir.

Üyelikten çıkma:  Hiç kimse sandıkta üye kalmaya zorlanamaz.

Üyelikten çıkarılma:  Kulübe üye olma hakkını kaybedenler ile üyelik sorumluluğuna aykırılık oluşturan üyelerin, üyelikleri sona erer.

Üyelerin Hakları ve Yükümlülüğü: 

 1. Hakları
 1. Genel Kurul Toplantılarına katılmak.
 2. Seçmek ve seçilmek.
 3. Sandık çalışmalarıyla oluşan bütün olanaklardan, kurallar ve uygulanan hükümler oranında ve düzeyinde yararlanmaktır.
 1. Yükümlülükleri
 1. Sandık yönetmeliğine uyum göstermek.
 2. Ödentilerini ödemek.
 3. Olumsuz bir tutum içine girmemek.

Sandığın Organları:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kuruludur

Genel Kurula katılmak için sandık ödentilerini ödenmesi gerekir. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı zamanı, Kulübün yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından bir ay öncedir.

Sandık Genel Kurulunun Görevi ve Yetkileri:   Kulübümüz görev ve yetkileri gibidir.

Sandık Yönetim Kurulu:  Yönetim ve Denetim Kurulu görevleri Fahri görevlerdir. Yönetim Kurulu  7  (yedi) Üye  5 (beş) Yedek Üyeden oluşur. Üç yılda bir Sandık Genel Kurulunca seçilir.  Başkan – Genel sekreter -  Muhasip Üye ve Başkan yardımcısından oluşur.

Yönetim Kurulu Toplantıları:  Ayda bir olağan, başkanın gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü olarak toplanır. Görevleri Kulübümüzünki gibidir.

Denetim Kurulu:  3 (üç) Asil  3 (üç) Yedek üyeden oluşur. Her zaman Denetleyebilir.  Kulübümüz Deneticileri tarafından da Denetlenebilir.

Sandığın Gelirleri:

 1. Üyelerden bir defaya mahsus giriş ödentisi
 2. Yıllık Üyelik aidatı
 3. Balo ve diğer etkinliklerden sağlanan gelir.
 4. Bankaya yatırılan paradan gelir
 5. Yardım ve bağışlar.

Giriş ödentisi 100 TL  - Yıllık aidat  100 TL dir.

Sandık hastalık halinde Sağlık yardımı ile ihtiyaç halinde Sosyal yardımı yapar.    

Yardım almak için:  Yardım talep formu doldurmak, gerekli fatura ve evrakların ibraz edilmesi, Sağlık Yardımları Yönetmeliğine uygunluğu Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir.

Yardıma ihtiyacı olan üyelerimize tedavi, ameliyat, ilaç bedeli yardımı yapılır. Bir Takvim yılında toplam 3.000 TL dir.  Üyelerin yardımdan faydalanabilmeleri için aidat börçlarının olmaması ve en az iki yıllık üye olması gerekir. İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım Fonundan gerekli evrak karşılığı yardım yapılır. Vefat halinde Sandık üyesi Gazete ilanı ile duyurulur.

18 Mart 2018'de Yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulda üç yıllığına seçilen Yönetim ve Denetim Kurulları için TIKLAYINIZ.

Üye sayımız 01.06.2018 itibari ile 1871  olup her geçen gün artmaktadır.